Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
dna helix gronnbla

Oppmuntrende resultater fra to fase-3 pasientstudier med tezacaftor og ivacaftor


medikamentnytt, behandling, presisjonsmedisiner for cf
30.03.2017
Sharon Gibsztein

Virkestoffkombinasjonen med tezacaftor og ivacaftor er blitt testet på pasienter med to kopier med F508del-mutasjonen og på pasienter som kun har én kopi av F508del-mutasjonen. Resultatene av disse to studiene kan gi oss nye årsaksbehandlende medisiner for cystisk fibrose.

Oppdatert 8. april 2017 

Ivacaftor er allerede i salg og bruk i Norge under handelsnavnet Kalydeco. Tezacaftor er også kjent under utviklingsnavnet Vx-661.

 

Homozygote: Fase-3 studien på de med TO kopier av F508del-mutasjonen

I denne studien, kalt EVOLVE, er virkestoffkombinasjonen blitt testet i 24 uker på mer enn 500 pasienter som er 12 år eller eldre. Testingen har foregått ved 90 ulike teststeder i Nord-Amerika og Europa.

 

Homozygot: resultatene

Studien viste at det var 4 prosentpoeng forbedring i lungefunksjon sammenlignet med de som fikk placebo, altså virkestoffrie juksepiller. Forbedringen er signifikant. Det var også forbedring i andre viktige kjennetegn ved sykdommen, som betennelser og forverringer, samt livskvalitet.

Virkestoffkombinasjonen med tezacaftor og ivacaftor ble godt tålt, og totalt sett var bivirkningene de samme som man så i placebo-gruppen, altså de som fikk virkestoffrie juksepiller. I tillegg var pustemessige komplikasjoner de samme i de to testgruppene.

 

Heterozygote: Fase-3 studien på de med ÉN kopi av F508del-mutasjonen og en mutasjon med restfunksjon (residual function)

I denne studien, kalt EXPAND, så de på sikkerhet og effekt av tezacaftor og ivacaftor hos pasienter som har én kopi av F508del-mutasjonen og en mutasjon som man antar har en restfunksjon (residual function). Mutasjonene med restfunksjon som var med i studien var følgende:

2789+5G->A, D110E, R352Q, A1067T, 3849+10kbC->T, D110H, A455E, R1070Q, 3272-26A->G, R117C, D579G, R1070W, 711+3A->G, E193K, S945L, F1074L, E56K, L206W, S977F, D1152H, P67L, P205S, F1052V, D1270N, R74W, R347H, K1060T

Et fåtall av disse mutasjonene finnes i den norske CF-befolkningen.

 

Heterozygot: Resultatene

Studien varte i 8 uker, og resultatene viser at de som tok kombinasjonsbehandlingen økte sin lungekapasitet med 6.8 prosentpoeng, sammenlignet med de som fikk placebo, altså juksemedisin.

I studien testet de også å bruke bare ivacaftor, og da økte lungekapasiteten med 4,7 prosentpoeng, sammenlignet med placebogruppen. Dette viser altså at tezacaftor gir en positiv tilleggseffekt.

 

Hva er mutasjoner med restfunksjon?

Mutasjoner med restfunksjon (residual function) betyr at CFTR har noe funksjon, fordi CFTR-proteinet har nådd frem til celleoverflaten, men at det enten ikke er i full aktivitet eller det er ikke stor nok mengde protein.

Restfunksjon-mutasjonene ble valgt ut ved at man brukte pre-klinisk analyse for å finne de mutasjonene som man antok ville kunne reagere positivt på ivacaftor.


Ny mulig behandling for fem prosent

Om denne kombinasjonsbehandlingen skulle bi godkjent som legemiddel, vil rundt fem prosent av CF-befolkningen kunne få en modulatorbehandling som de ikke har i dag. Modulatorbehandling er begrepet som beskriver behandling som påvirker og gjenskaper effekt i CFTR-proteinet, tidligere kalt årsaksbehandling og persontilpasset behandling for cystisk fibrose.

 

FDA-søknad

Produsenten sier at de planlegger å sende søknad for legemiddelgodkjenning til høsten. Målgruppene for den eventuelle nye medisinen vil være de samme som i studiene.

 

Les mer:

 

 

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen