Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'pcd'

06.07.2014

Egen Facebook-gruppe for PCD

Egen Facebook-gruppe for PCD

Primær Cilie Dyskinesi (PCD) har fått egen lukket Facebookgruppe. Gruppen er et likepersonstilbud til mennesker med PCD og deres nære pårørende.

Les mer


10.01.2014

Åpent info-møte om PCD

Åpent info-møte om PCD

Norsk forening for cystisk fibrose inviterer mennesker med PCD og deres pårørende til åpent møte om PCD fredag 24. januar i Oslo. NFCF vurderer å gi et pasientforeningstilbud til denne pasientgruppen.

Les mer


17.02.2013

Primær cilie dyskinesi (PCD) og NFCF

Primær cilie dyskinesi (PCD) og NFCF

På NFCFs styremøte i november ble to personer fra PCD-miljøet tatt inn som observatører i styret for NFCF. I løpet av inneværende år skal NFCF vurdere om foreningen også skal ta et formelt ansvar for personer med PCD og gi et tilbud til disse.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen