Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Umiddelbar rasjonering på pseudomonas-medisin: Piperacillin/Tazobactam


medikamentnytt, behandlig
25.04.2017
Sharon Gibsztein

stop sign 37020 1280

Legemiddelverket innfører umiddelbar rasjonering på intravenøs-antibiotkumet Piperacillin/Tazobactam (tidligere kjent under handelsnavnet Tazocin). Hos mennesker med cystisk fibrose brukes dette antibiotikumet for å behandle kronisk infeksjon med pseudomonas aeruginosa. Les legemiddelverkets råd.

 

Oppdatert 27. april 2017 

 

Årsaken til rasjoneringen, er at det har vært en eksplosjon i den kinesiske fabrikken som leverer flere av råvarene til denne medisinen.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til cfnorge.no at de frykter at mangelsituasjonen kan bli langvarig, og at de derfor ønsker å få redusert bruken med 50 prosent så raskt som mulig. Derfor innføres umiddelbar rasjonering.

 

Behandlingsråd kommer i løpet av uken

Han forteller også at det vil komme råd for hvordan situasjonen skal håndteres i løpet av uken. Dette vil være råd rettet primært mot sykehusene og legene der, men det kan også være greit for pasienter å følge med på. Legemiddelverket gjør det de kan for å sikre en best mulig leveranse i den situasjonen som har oppstått. 

 

Vi oppdaterer

cfnorge.no vil gi oppdatert informasjon her i denne nettsaken. Vi har også vært i kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose, og vil legge ut råd og informasjon derfra når vi får dette.

 

Meronem

I 2015 ble det innført rasjonering på intravenøsantibiotikumet Meronem, virkestoff meropenem. Dette brukes også for å behandle kronisk infeksjon med pseudomonas aeruginosa hos mennesker med cystisk fibrose. Ifølge Madsen er det tilnærmet normal levering på dette antibiotikumet nå. Fordi Meronem er et nært alternativ til Tazobactam kan det hende det blir ekstra press på Meronem i situasjonen som har oppstått. Legemiddelverket overvåker situasjonen nøye.

 

Hva betyr alt dette for meg som pasient?

For pasienter betyr dette at man kanskje får litt andre medisinalternativer enn det man er vant til. Behandlingsrådene som vil komme fra legemiddelverket, vil gi råd for hvordan legene skal prioritere hvem som skal få Piperacillin/Tazobactam. Cfnorge.no har tillit til at våre behandlere vil gjøre forsvarlige behandlingsvalg for hver enkelt av oss – slik de alltid gjør.

 

Les mer

 

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen