Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

17.02.2018 11:00 — 15:00

Årsmøte region VEST 2018

Velkommen til årsmøte i region VEST. I år arrangeres møtet ved Vestre Strømkaien 7, Bergen. Husk påmelding innen 15. februar!

Type aktivitet: Intern

Deltaker: alle medlemmer i region VEST og deres pårørende

Sted: FFO sine lokaler i Bergen sentrum, Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen. Inngang nr.9, møterom "Store Lungegårdvann" (Nytt for årets møte!)

Her finner du:

Påmelding til: Benjamin Instebø Vang, epost bvang226@gmail.com innen 15. februar.

Viktig lenke: God hygiene for godt smittevern –vårt ansvar. Revidert av NFCFs fagråd januar 2016

Velkommen til nye og gamle medlemmer!

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen