Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

22. - 23.09.2018 Hele dagen

CF-Norden 2018

Denne helgen er NFCFs styre vertskap for ledelsene i de danske, svenske og finske CF-foreningene i Oslo. På programmet står erfaringsutveksling, litt om de ulike foreningenes utfordringer og suksessprosjekter, felles utfordringer og samarbeidsmuligheter.

CF Norden er et nettverksforum for lederne i CF-organisasjonene i Danmark, Norge og Sverige. Møtet finner sted cirka annethvert år, og fra hvert land deltar leder og nestleder.  

  • Hvor: Oslo
  • Hvem: NFCF deltar med leder Inger Karin Natlandsmyr og nestleder Jan Olav Reffhaug.
  • Innhold/program: utveksle kunnskap og erfaringer, fronte felles saker. 
  • Lukket møte

Nyhetssak fra årets CF-Norden vil bli publisert her på cfnorge.no. Se nyhetssak fra CF-Norden 2016.

 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen