Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

18. - 19.11.2014

Helse i utvikling 2014

Prioritering handler om hvem som skal få, når de skal få, hvor mye de skal få – og hvem som ikke skal få. NFCF er tilstede for å plukke opp signaler og samle kunnskap.

 

 

Type aktivitet: Ekstern

Arrangør: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 

NFCF-deltaker(e): To representanter fra NFCF

Sted: Oslo.

Lenke til mer info: Helse i utvikling 2014

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen