Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

02.12.2014

Helseøkonomisk fagdag

Konferansen retter seg mot offentlige og private aktører og har deltagere fra en rekke organisasjoner med felles interesser i helseøkonomi og helsepolitikk. Konferansen arrangeres årlig. I år har vi to hovedtemaer: Prioriteringsdebatten og konsekvenser for helseøkonomiske analyser. NFCF er tilstede for å plukke opp signaler og samle kunnskap.

 

Type aktivitet: Ekstern

Arrangør: Statens legemiddelverk (SLV), Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Legemiddelindustrien (LMI).

NFCF-deltaker(e): To representanter fra NFCF.

Sted: Oslo.

Lenke til mer info: Helseøkonomisk fagdag

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen