Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

24.01.2014 09:00 — 12:00

Møte i Senterrådet for Norsk senter for cystisk fibrose

Senterrådet skal blant annet være aktivt med på å knytte og skape kontakter med fagkompetanse og brukerkompetanse for å skape en tverrfaglig aktivitet ved NSCF. Rådet skal også være med på å bidra til brukermedvirkning.

Type aktivitet: Ekstern

Arrangør: Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF-deltaker: Marianne Meland Ødegård, Nina Eileen Askeland, Helge Michalsen, 

FFO-representant og NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy, se utfyllende deltagerliste i lenken nedenfor. 

Sted: Videokonferanse fra Ous

Lenke til mer info: Agenda for senterådsmøte 24. januar 2013 og mer om senterrådets oppgaver og mandat her.

Påmelding innen: kun for rådssmedlemmer.

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen