Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

11.08.2014 11:30 — 12:15

Møte med Arbeiderpartiets helsepolitikere

Møtet er et ledd i NFCFs arbeid for å sikre trygg og effektiv tilgang til nye presisjonsmedisiner for CF (ivacaftor (Kalydeco) og lumacaftor). 

 

Type aktivitet: Ekstern

Arrangør: Arbeiderpartiets helsepoltiske talsmann Torgeir Micaelsen og stortingsrepresentant fra Aust-Agder Freddy de Ruiter

NFCF-deltaker(e) : NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy, regionleder NFCF Vest Jørgen Seliussen, styremedlem Gro Lereggen, likepersonskoordinator Åshild Fitje, nestleder NFCFs fagråd Ellen Julie Hunstad og redaksjonssekretær og gruppekoordinator Sharon Gibsztein (alle fra arbeidsgruppen for nye årsakskorrigerende presisjonsmedisiner for CF).  

Sted: Stortinget

Lenke til mer info: nyheter om interessepolitisk arbeid

Påmelding innen: ingen påmelding, lukket møte.

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen