Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

07.10.2014

Møte med Fremskrittspartiet

Møtet er et ledd i NFCFs arbeid for å gi politikere innsikt i CF og nye presisjonsmedisiner for CF (ivacaftor (Kalydeco) og lumacaftor). 

 

Type aktivitet: Ekstern

Arrangør: NFCF og Frps Morten Wold

NFCF-deltaker(e): Styremedlem Gro Lereggen, likepersonskoordinator Åshild Fitje, gruppekoordinator Sharon Gibsztein (alle fra arbeidsgruppen for nye årsakskorrigerende presisjonsmedisiner for CF).  

Sted: Stortinget

Lenke til mer info: nyheter om interessepolitisk arbeid

Påmelding innen: ingen påmelding, lukket møte.

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen