Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

08. - 10.10.2015 Hele dagen

Nord-amerikanske CF-konferansen 2015 - NACFC 2015

NACFC er motstykket til den europeiske CF-konferansen, ECFSC. NACFC foregår alltid i oktober, og her møtes de utøvende helsefagfolk, legemiddelindustrien og andre yrkesgrupper som jobber med CF, for å høre siste forskningsnytt, diskutere felles problemstillinger og lære av hverandre.

 

Les mer om NACFC her. Fra Norge deltar alltid leder fra Norsk senter for cystisk fibrose, Olav-Trond Storrøsten. Som regel har han med seg flere fagfolk fra NSCF.

NACFC og ECFSC er de to viktigste internasjonale CF-konferansene. Det er vanlig at ny forskning og nye legemidler publiseres og lanseres nært opptil eller på disse konferansene.

 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen