Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

19.06.2014

Møte med Ous om ansvarsoverføring fra NSCF til Ous

Møtet er et ledd i arbeidet med å overføre behandlingsansvar for barn og unge i region Sør-øst fra Norsk senter for cystisk fibrose til Ous, barneavdelingen, Ullevål. 

 

Type aktivitet: Ekstern

Arrangør: Oslo universitetssykehus

NFCF-deltaker(e) : NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy.

Sted: Ous

Lenke til mer info: nyheter om interessepolitisk arbeid

Påmelding innen: ingen påmelding, lukket møte.

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen