Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

02.06.2015 08:45 — 15:00

Seminar for pasientorganisasjoner

2. juni inviterer Statens legemiddelverk til et seminar der tema er Legemidler i pasientens helsevesen. Fra NFCF deltar leder Iren Hagen og redaksjonsmedarbeider Sharon Gibsztein. En av de tingene som skal belyses er den nye legemiddelmeldingen som er ventet i mai

Mange interessant tema skal belyses, og dagen avsluttes med en debatt om hvordan vi får bedre legemiddelbruk i Norge. Her oppfordres pasientorganisasjonene til å gi innspill til tre viktige tiltak

Her kan du lese mer om dagens innhold

 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen