Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Smittevern

Smittevern

På denne siden finner du vårt materiell om smittevern i hverdagen, ved våre arrangement og overalt ellers hvor flere med cystisk fibrose, PCD og/eller transplanterte samles.

Oppdatert 8. mars 2017 

 

Om mikrober, cystisk fibrose og smittevern i hverdagen

Disse faktaarkene er spesiallaget for NFCF av vårt fagråd ved Ellen Julie Hunstad, klinisk spesialist i sykepleie/MPH. Faktaarkene er laget i PDF-format, er på 4 sider, og dermed lett å skrive ut dobbeltsidig på to sider.

 

Retningslinjer for smittevern når flere med CF, PCD og/eller transplanterte med CF er samlet (smittevern for arrangement)

 • God hygiene for godt smittevern – vårt ansvar
 • Disse reglene gjelder for alle NFCFs arrangement

NFCF fagråd revidert januar 2016

Oppdatert januar 2016

Betydningen av smittevern ved cystisk fibrose (CF) er internasjonalt godt dokumentert, og dette har medført bedre helse og økt overlevelse for personer med CF.  Viktigst i dette smittevernet er de daglige rutiner innen hygiene for å redusere risiko for individuell smitte/resmitte, og direkte/indirekte kryssmitte mellom personer med CF og organtransplanterte med CF– gjeldende for sykehus, hjem og sosiale arenaer. De siste årene er det kommet nye internasjonale publikasjoner om kryssmitte med ulike mikrober mellom personer med CF. Fra de store CF organisasjonene (USA og Storbritannia) foreligger nå reviderte anbefalinger (2013) med et strengere smittevern ved innendørs og utendørs arrangementer hvor flere personer med CF deltar. 

NFCFs fagråd har valgt å gjøre noen endringer i anbefalt smittevern ved CF, og dette har særlig betydning for de sosiale arrangementer innen NFCF.

Utskriftsvennlig versjon PDF reviderte smittevernregler 2016

 

Hvem gjelder dette for:

 • For personer som har CF, er organtransplantert-CF (Tx-CF), eller har primær cilie dyskinesi (PCD)

1) Tilrettelegging av sosiale arenaer hvor flere personer med CF/Tx-CF/PCD deltar krever:

 • For personer med CF/Tx-CF/PCD:
  ¤ Hold minst en meters avstand til andre med CF/Tx-CF/PCD - unngå fysisk kontakt som å håndhilse, klemme, etc.
  ¤ Under møter bør man sitte som annenhver person, med "ikke CF/Tx-CF/PCD imellom seg.
  ¤ Beskyttende hånd- og hostehygiene må gjennomføres

 • Innendørs arrangementer som kurs, møter, etc.:
  ¤ Lokalene må ha god plass til deltakerne for å holde god avstand og unngå nærkontakt. For eksempel 20 personer med
     CF = rom til 40 personer med CF/Tx-CF/PCD + øvrige deltakere.
  ¤ Det må være tilgjengelig desinfeksjon for hender og overflater.

 • Utendørs arrangement:
  ¤ Bruk arrangementer som ikke krever nærkontakt
  ¤ Planlagte aktiviteter vurderes av fagansvarlig for å sikre godt smittevern
     Ved felles utstyr som treningsutstyr og leker, må desinfeksjon vurderes

 • Badeanlegg og svømmebasseng:
  ¤ Felles bruk av badeanlegg og basseng ved NFCF kurs og møter frarådes

2) Hvordan omgås andre med CF/Tx-CF/PCD når man er på kurset/møtet - vanlig smittevern:

 • Utfør god respirasjons-/hostehygiene
  ¤ Dekk alltid munn og nese når du hoster og nyser. Eller host/nys i albuen - "hostekroken".
  ¤ Du bør bruke engangs-servietter eller lignende for å dekke munn og nese. Serviettene må legges i plastpose, knytes
     igjen og kastes i søppelkasse
  ¤ Ikke spytt i vasken eller toalettet - og helst ikke i naturen
  ¤ Inhalasjonsutstyr er ditt personlige utstyr, og skal ikke deles med andre
  ¤ Slimmobiliserende lungebehandling og inhalasjoner gjøres individuelt, og i enerom

 • Utfør god håndhygiene
  ¤ Vask hendene flere ganger daglig - før måltid, når man hoster/nyser i håndflaten, etter toalettbesøk og ellers ved behov.
  ¤ Ha alltid med desinfiserende håndggel, håndspray eller våtservietter til eget bruk.
  ¤ Unngå å håndhilse. Bruk alternative gester  - eller bare la håndhilsingen være!

 • Utfør god mathygiene
  ¤ Matservering - bruk serveringsbestikk, unngå at maten blir forurenset ved håndtering.
  ¤ Ikke del gjenstander som kopper, flasker, glass, bestikk, etc.

 • Overnatting
  ¤ Ikke del rom med andre med CF/Tx-CF/PCD - bortsett fra søsken
  ¤ Når du skal dusje - la vannet renne i 2-3 minutter - for å "fortynne" eventuelle bakterier i dusj-hodet.
  ¤ Tenk hygiene - når alle gjør dette blir det verken sært eller spesielt.

 

3) For å kunne delta på kurs og møter hvor flere med CF/Tx-CF/PCD er samlet kreves:

 • Ekspektorat til mikrobiologisk dyrkning
  ¤ Alle som ønsker å delta må sende/levere ekspektoratprøve/larynxaspirat CF-mikrobiologisk dyrkning
     OBS! Prøven må ikke være eldre enn 6 uker ved start av arrangementet.
  ¤ Kopi av prøvesvar sendes senest en uke før arrangementet til legen som er oppgitt i invitasjon/innkalling
  ¤ Legen krysser av på tilsendt deltakerliste når prøve er godkjent og returnerer denne til arrangør
  ¤ Prøvesvaret ha konsekvenser for deltagelse på kurs/møter. Kun personer som har levert godkjent prøve innen fristen kan 
  delta ved NFCFs arrangement.

 • Hånd- og hostehygiene
  ¤ Alle tar personlig ansvar med egen hånd- og hostehygiene for å redusere risiko for overføring av smitte mellom
     personer med CF.
            *  Håndvask fjerner bakterier
            *  Hånddesinfeksjon dreper bakterier
            *  Å dekke munnen ved hoste og nese ved nysing hindrer dråpesmitte

 

4) Kan ikke delta på slike kurs og møter - streng smittevern kreves:

 • Personer med CF/Tx-CF/PCD som har vekst av følgende mikrober i ekspektorat/larynxaspirat kan ikke delta på kurs
  der det er andre med CF:
  ¤ MRSA (meticillin-resistente gule stafylokokker)
  ¤ Burkholderia cepacia complex
  ¤ Multiresistent Pseudomonas aeruginosa
  ¤ Non-tuberkuløse mykobakterier (NTM)
  ¤ Achromobacer xylosoxidans

        

Anbefaling for hygiene ved CF ble publisert i 1999 med revisjon i 2009, januar 2014 og januar 2016

Referanser:

https://www.cysticfibrosis.org.uk/media/214962/cross%20infection%20policy%20(2).pdf

http://www.cff.org/LivingWithCF/InfectionPreventionControl/

http://www.cfww.org/docs/conferences/2009/hygiene_guidelines.pdf

 

 

 
 

 

 

 


Se også våre nyhetssaker om Smittevern

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen