Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Takk til alle deltakere på læringsdag- og årsmøtehelgen 2024
Bilde til nyhetsbrev laeringsdag
  Siste publiserte saker

05.06.2024

Takk til alle deltakere på læringsdag- og årsmøtehelgen 2024

Takk til alle deltakere på læringsdag- og årsmøtehelgen 2024

Takk til alle deltakere på læringsdag- og årsmøtehelgen 2024

Les mer


04.06.2024

Sjelden-mutasjon-prosjekt endelig i gang!

Sjelden-mutasjon-prosjekt endelig i gang!

Endelig er den europeiske CHOICES-studien i gang, og en norsk CF-pasient er med! I dette HIT-CF-prosjektet skal man teste ut ny medisin, årsaksbehandlende virkestoffer, på CF-pasienter med sjeldne mutasjoner.

Les mer


27.05.2024

Kaftrio 2-6 er godkjent!

Kaftrio 2-6 er godkjent!

Beslutningsforum godkjente Kaftrio for 2-6-åringene i sitt møte 27. mai 2024. De godkjente også Orkambi for barn ned til ett år. Begge disse medisinene er årsaksbehandling for cystisk fibrose.

Les mer


14.05.2024

Godkjenningssøknad for vanza-trippelen sendt til EMA

Godkjenningssøknad for vanza-trippelen sendt til EMA

Europeiske legemiddelmyndigheter har mottatt godkjenningssøknad for vanza-trippelen. Vanza-trippelen er en CFTR-modulator, også kalt årsaksbehandling for cystisk fibrose. Vanza-trippelen omtales gjerne som arvtageren til Kaftrio.

Les mer


29.04.2024

Vi minner om medlemsundersøkelsen!

Vi minner om medlemsundersøkelsen!

Din mening er viktig for oss - har du husket å svare på medlemsundersøkelsen? Går kjapt på 10 minutter. Siste svarfrist er 1. mai.

Les mer


27.04.2024

Kaftrio 2-5: status april 2024

Kaftrio 2-5: status april 2024

Bestillingsforum har bedt Sykehusinnkjøp utarbeide et prisnotat for Kaftrio for barn i alderen 2-5 år. Et ferdig forhandlet prisnotat er grunnlag for finansieringsvedtak i Beslutningsforum. CF-foreningen håper Kaftrio kan få et ja i Beslutningsforum før sommeren.

Les mer


19.03.2024

Send inn ditt forslag til CF-prisen 2024

Send inn ditt forslag til CF-prisen 2024

Hvem fortjener CF-prisen 2024? Som medlem i CF-foreningen kan du sende inn ditt forslag innen 10. april. Prisen er åpen og kan deles ut til helsepersonell, personer med CF eller andre som har gjort en spesiell innsats for CF. Bildet viser fjorårets CF-prismottager Mona Lund Veie.

Les mer


10.03.2024

Søk Trivselsfondmidler!

Søk Trivselsfondmidler!

Nå kan du som har cystisk fibrose eller primær ciliedyskinesi søke på årets Trivselsfondmidler. Frist er 1. april, og du må være medlem av CF-foreningen for å kunne søke.

Les mer25.02.2024

CFTR-modulator: Studieresultatene for den nye "vanza-trippelen"

CFTR-modulator: Studieresultatene for den nye "vanza-trippelen"

En ny trippel årsaksbehandling gir bedre effekt på reduksjon i svetteklorid enn Kaftrio. Dette kommer frem i helt nye studieresultater av to store internasjonale fase-3 studier. Også norske CF-pasienter har deltatt i studiene.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen