Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Christian forteller om CF og Kaftrio på TV2
ChrLawleyCollageGMN Nyh TV2okt2021 utsnitt2
  Siste publiserte saker
Kaftrio for 6-11-åringene er metodevarslet til Nye metoder

Kaftrio for 6-11-åringene er metodevarslet til Nye metoder

11.10.2021

Nye metoder ved Statens legemiddelverk har nå registrert et såkalt metodevarsel for Kaftrio til 6-11-åringer som har minst én F508del-mutasjon. Siden det dreier seg om en indikasjonsutvidelse, ønsker legemiddelverket en forenklet metodevurdering. Saken skal behandles i Bestillerforums møte 22. november.

Les mer


Danske CF-leger måper over effekten av Kaftrio

Danske CF-leger måper over effekten av Kaftrio

08.10.2021

"Cystisk fibrose-patienter har også problemer med fordøjelsen på grund af slimdannelsen, og derfor er det et velkendt problem, at patienterne er undervægtige. Det skyldes, at de simpelthen mangler fordøjelseselementer i deres tarmsystem."

Les mer


Helseminister Høie svarer om Kaftrio

Helseminister Høie svarer om Kaftrio

24.09.2021

Høie har nå svart på spørsmålene fra Frps Sylvi Listhaug og SVs Nicholas Wilkinson. De to spørsmålene handlet om Nye metoder, unntaksordningen og godkjenningsprosessen for Kaftrio.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen