Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Forskningsfondet

Forskningsfondet

Formålet til Forskningsfondet for cystisk fibrose er å lette hverdagen for mennesker med CF. Dette gjør fondet ved å fremme forskning om cystisk fibrose (CF) innen kliniske og basalmedisinske, ernæringsmessige eller sosialmedisinske felter. Kontonummer er 9041.06.20714. Gaver til forskningsfondet gir rett til skattefradrag.

Oppdatert desember 2020

 

Forskningsfondet for cystisk fibrose er registrert som stiftelse hos Stiftelsestilsynet i Førde, og ved enhetsregisteret og regnskapsregisteret i Brønnøysund (org.nr. 977 142 946). 


Skattefradrag
Bidrag til Forskningsfondet gir skatteytere rett til fradrag i henhold til skattereglene for bidrag til forskningsinstitusjoner. Givere har selv ansvar for å føre opp gaver som fradrag på selvangivelsen. Les mer om post 3.3.7 skattefradrag for Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring hos skatteetaten.no og se liste over godkjente mottagere på skattetaten.no .

Vi gjør oppmerksom på at også næringsdrivende kan få skattefradrag ved gave/tilskudd til Forskningsfondet for cystisk fibrose.


Kontonummer
Forskningsfondets bankkontonummer er: 9041.06.20714. 
Fondets fulle navn: Forskningsfondet for cystisk fibrose

 

Stipendtildelinger og utlysninger

 

Vippsgave til fondet via Norsk forening for cystisk fibrose

Forskningsfondet for cystisk fibrose har ikke eget Vippsnummer. Om du likevel vil bidra via Vipps, anbefaler vi å bruke Norsk forening for cystisk fibrose sitt Vippsnummer 77851. Det er da svært viktig at du merker din vippsoverføring med "FF" for Forskningsfondet. NFCF vil da overføre hele beløpet, minus Vipps sine gebyrer, til Forskningsfondet. Ved umerket vippsoverføring, mottar Forskningsfondet en tredjedel av det vippsede beløpet fra NFCF.

For beløp på mer enn 1000 kroner til Forskningsfondet, anbefaler vi direkte bankoverføring, da dette gir rett til skattefradrag, se ovenfor. Slikt fradrag er ikke mulig via Vipps, da Vippsnummeret ikke tilhører Forskningsfondet.


Søknadsfrister og utlysning
Søknadsfrister blir satt i utlysingsannonsen fra Forskningsfondet. Annonseres med noen års mellomrom i to til tre av de mest aktuelle tidsskrifter i Norge. Utlysing skjer etter initiativ fra stiftelsens styre og NFCFs Fagråd. Tildeling skjer kun i tilknytning til utlysningene.

 

Stiftelsens etablering og ledelse
I juni 1987 ble den 15. Europeiske CF-kongress (EWGCF) arrangert i Norge. Arrangementet fikk et overskudd på circa kroner 200 000 - arrangementskomiteen besluttet at overskuddet skulle settes av til et forskningsfond for CF. NFCF's styre stiftet Forskningsfondet for cystisk fibrose den 16. oktober 1990.

Fondet hadde pr 31.12.2016 en egenkapital på rett over 2 millioner kroner. Fondets kapital skaffes til veie gjennom bidrag og gaver som ikke kan ha betingelser som strider mot fondets formål eller statutter.

Forskningsfondet er i dag en uavhengig stiftelse, og ledes av et stiftelsestyre, oppnevnt av Det Medisinske Fakultet i Oslo, Det Medisinske Fakultet i Bergen og årsmøtet i Norsk forening for cystisk fibrose. I styret sitter: 

For medlemmene i Forskningsfondets styre, se oppføringen i Brønnøysundregistrene.

Les fondets vedtekter her (pdf i nytt vindu) gjeldende fra 23. april 2017. 


Se også våre nyhetssaker om Forskningsfondet

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen