Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Youtube, sosiale medier og blogger

Vi har et godt utvalg av norske sosiale medier/arenaer for og av mennesker med CF og PCD. Nyttige app'er finnes også.

Oppdatert 11. januar 2021 

 

NFCFs sosiale medier

  • NFCFs offisielle facebookside CFNorge, åpen for alle.
  • Lukkede hemmelige facebookgrupper for henholdsvis familier og voksne med CF, og en gruppe for PCD.
  • Vår instagram-konto @cf_norge
  • Vår youtubekanal cfnorge

 

Lukkede hemmelige facebookgrupper for CF-familier, voksne med CF og PCD.

Vi har to hemmelige og lukkede facebookgrupper; Cystisk fibrose og Voksen med CF. Begge gruppene er del av NFCFs likepersonstjeneste, og modereres av vår FB-moderator, som er del av NFCF redaksjon. I tillegg har vi en lukket og hemmelig Facebookgruppe for PCD. 

 

Hvordan bli medlem i gruppene

Du kan bli medlem av gruppene hvis du enten har cystisk fibrose/PCD selv, eller er nær pårørende til barn, ungdom eller voksne med cystisk fibrose/PCD. Ta kontakt på post@nfcf.no,  eller via melding på vår åpne FB-side, så tar gruppemoderatorene våre kontakt med deg. Medlemskap godkjennes av administrator Ingvild Torkildsen, som er moderator for gruppene. Vi har en gruppemoderator for CF-gruppene og en for PCD-gruppen.

  • Cystisk fibrose: lukket og hemmelig gruppe på Facebook, del av NFCFs likepersonstjeneste, administreres av NFCF redaksjon
  • Voksen med CF: lukket og hemmelig gruppe på Facebook, del av NFCFs likepersonstjeneste, administreres av NFCF redaksjon
  • Primær cilie dyskinesi Norge (PCD): lukket gruppe på Facebook, del av NFCFs likepersonstjeneste, administreres av personell med tilknytning til PCD, oppnevnt av NFCF.

 

App'er

  • Felleskatalogen - nyttig medisinapp - sjekk bivirkninger og lag din egen medikamentliste
  • Cystic Fibrosis Foundation - få de siste medikamentnyhetene på din smarttelefon

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen