Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Behandling

Behandling

Cystisk fibrose (CF) er en multiorgansykdom, noe som krever omfattende tverrfaglig behandling gitt av CF-kompetent helsepersonell. Behandlingen er tidkrevende for både pasienten og pasientens familie.

Oppdatert oktober 2017 

Sentrale elementer i behandling av CF er fysioterapi, fordøylesesenzymer og adekvat ernæring, godt smittevern og aggressiv antibiotikabehandling av luftveisinfeksjoner. Når sykdommen er kommet svært langt og går inn i en endelig fase, er det nødvendig med lungetransplantasjon.

Fordi CF er en progredierende og omfattende sykdom, er det svært viktig med god oppfølging for å bremse og forhindre negativ sykdomutvikling. Slik oppfølging må gis av CF-kompetent helsepersonell.

God og omfattende tverrfaglig oppfølging har de senere år gitt gode resultater med hensyn til overlevelse og levealder.

De siste årene har det vært en rivende utvikling av nye medisiner som kan behandle den underliggende proteinfeilen som skaper cystisk fibrose. Slik behandling kalles presisjonsmedisiner eller persontilpasset medisin.

 

 

 

 


Se også våre nyhetssaker om Behandling

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen