Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Jobb og utdanning

Det er lurt å planlegge godt og tenke både muligheter, begrensninger og tilrettelegging når man skal velge utdanning og søke jobber. Her er noen enkle tips.

 

Velge utdanning - kommer

 

Søke jobb

  • Er arbeidsmiljøet passende for deg og de symptomer du måtte ha? Finnes det en kantine, toalett eller hvilerom?
  • Er det fleksible arbeidsforhold og -tid, slik at det blir enklere å følge opp egen daglig behandling og ha tid til legekontroller og lignende?
  • Ikke vær urolig for begrensningene ved CF. Fokusér på hva du kan, ikke hva du ikke kan.
  • Spørsmålet om når du skal fortelle arbeidsgiveren din at du har CF, er et svært personlig valg. Hvis arbeidsgiveren spør deg, svar på en ærlig og grei måte. Legg vekt på din kunnskap og kompetanse og hvorfor du er riktig person for stillingen.

For mer om rettigheter og NAV-ordninger som relevante for arbeid og utdanning, som f.eks behandlingsdag, sykepenger, graderte sykepenger, AAP, hel eller delvis uførhet, gå til Rettigheter.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen