Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Årsmøter

Hvert år i april avholder vi hovedårsmøte. Dette årsmøtet arrangeres i tilknytning til Opplæringsdagen, og hele helgen går under navnet Opplæringsdag og årsmøte-helgen. Arrangementet er foreningens største møteplass.

 

Informasjon og påmelding til årets Opplæringsdag og årsmøte-helg finner du alltid i vår Kalender. Der finner du også alle relevante dokumenter, inkludert program og priser.

Under Opplæringsdag og årsmøte-helgen møtes NFCFs medlemmer; mennesker med CF og deres familier og pårørende, NFCFs tillitsvalgte, fagpersonell fra ulike regioner samt fra Norsk senter for cystisk fibrose, og også andre inviterte som for eksempel foredragsholdere og utstillere.

Vi legger vekt på at fagprogrammet for Opplæringsdagen er tilpasset ulike CF'ere i årsgrupper. Fagprogrammet lages av NFCFs fagråd i samarbeid med LMS ved nærmeste sykehus med CF-kompetanse. Arrangøransvaret går på omgang blant NFCFs fire regioner.  

Hyggelige rammer med ulike aktiviteter for liten og stor og eget program for ungdom med CF og for likepersonskorpset er også en del av arrangementet. Trivelsmidler og CF-pris deles ut ved festmiddagen på lørdagen.

Medlemmer med CF som av ulike årsaker ikke har anledning til å delta, inviteres til å delta via Skype. Man må da ta kontakt med styret via post@nfcf.no.

For mer informasjon om NFCFs vedtekter og årsmøte, gå til Vedtekter.

Sentrale dokumenter fra tidligere års Opplæringsdag og årsmøte-helg legges under herværende menypunkt.

Hjertelig velkommen til alle våre medlemmer!

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen