Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Internasjonalt CF-samarbeid

Internasjonalt CF-samarbeid

NFCF er engasjert i flere internasjonale CF-nettverk og paraplyorganisasjoner. I tillegg har vi et eget nordisk samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Vi deltar også på den årlige europeiske CF-kongressen (ECFSC) som samler 2-3000 deltagere.

Oppdatert juni 2015 

 

CF-Norden 

Sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige (Riksförbundet Cystisk Fibros) og Danmark (Landsforeningen til Bekæmpelse av Cystisk Fibrose) har vi samarbeidsmøter på styrenivå hvert 2. år. CF-Norden har ikke eget nettsted, men vi rapporterer om møtene her på cfnorge.no.

 

CF Europe (CFE):

En paraplyorganisasjon for nasjonale CF-foreninger i 39 europeiske land som igjen representerer tilsammen mer enn 40 000 personer med CF. CFE har som målsetning å kjempe for bedre og lengre liv for alle med CF i Europa. CFE har alltid generalforsamling og workshop i tilknytning til den årlige europeiske CF-kongressen (ECFSC). NFCF deltar som regel på CFEs generalforsamling og workshop. CFE har egen nettside.

 

 

European Cystic Fibrosis Society Congress

Årlig CF-faglig kongress hvor også utsendinger fra CF-pasientorganisasjoner har anledning til å delta. Arrangeres av European Cystic Fibrosis Society. Hovedmålgruppen er klinikere og forskere som jobber med CF. Denne kongressen går på rundgang i europeiske byer og samler vanligvis 2500-3000 deltagere fra hele verden. Omfattende CF-faglig program med forelesninger, workshops, stands, arbeidslunsjer for alle helsefaglige disipliner og for forskere. Mange av faggruppene har egne møtedager og -kurs i forkant av selve kongressen. NFCF deltar vanligvis i hoveddelen med NFCFs leder.

 


Se også våre nyhetssaker om Internasjonalt CF-samarbeid

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen