Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Fagrådet

Fagrådet

På årsmøtet 7. april 2019 ble fagrådets medlemmer for 2019 innvalgt. Fagrådets medlemmer er på alternerende valg ved hovedårsmøtet som finner sted hvert år i april. 

 

Oversikten over rollefordeling oppdateres når fagrådet har konstituert seg selv.

Fagrådets sammensetning i perioden 2019-2020 er:
  • Leder:         Mona Lund Veie, Spesialist i Hjerte- og lungefysioterapi, fysikalsk avdeling, Sykehuset Levanger
  • Nestleder:   Ellen Hunstad, Klinisk sykepl.spes., NSCF, Oslo
  • Nestleder:   Bjørn Skrede, Overlege, lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål
  • Sekretær:   Marianne Bakkevig Lund, Lungesykepleier, Stavanger universitetssykehus
  • Medlem:     Atle Rosendahl Riise, Overlege Lungeavdelingen Haukeland                       Universitetssykehus, Bergen
  • Medlem:     Heidi Grundt, Overlege lungeavdelingen Stavanger universitetssykehus
  • Medlem:     Ketil Mevold, Overlege barneavdelingen, Nordlandssykehuset, Bodø

 

NFCFs leder har møterett i fagrådet.

Henvendelser til fagrådet kan rettes til fagrådets sekretær eller til NFCF sentralt.

Fagrådet konstituerer seg selv, se vedtekter § F4. 
Oppdatert september 2019

 


Se også våre nyhetssaker om Fagrådet

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen