Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om CF-prisen

CF-prisen

CF-prisen deles ut til en person som har gjort ekstraordinær innsats for CF; utover det som anses som forventede arbeidsoppgaver. Prisen deles ut i tilknytning til foreningens årsmøte og er åpen for alle. Det betyr at CF-prisen kan deles ut til helsepersonell, til en som har CF eller andre som har gjort en spesiell innsats for CF. Se oversikt over tidligere mottagere.

Oppdatert 30. august 2019 

Medlemmer i NFCF inviteres hvert år til å foreslå kandidater til CF-prisen. I forbindelse med NFCFs 40-årsjubileum i 2016, ble det delt ut tre separate CF-priser, kalt CF-jubileumsprise.

 

Statutter:

1. Prisen deles ut etter nominasjon til en person som har gjort en ekstraordinær innsats for CF.
2. Det dannes en jury. Juryen består av 2 personer fra NFCF.
3. CF-prisen kan deles ut hvert år, så sant juryen har verdige kandidater.
4. Juryen har rett til å kontrollere at innholdet i de innkomne nominasjoner er korrekt. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.
5. Prisutdeligen legges til NFCF's årsmøte.
6. For nominerte under 18 år skal nominasjonen også godkjennes av foreldre eller foresatte. Forslagsstiller må innhente slik godkjenning og opplyse om dette i sitt forslag.

CF-prisen har i mange år vært på kr. 10.000,-.

Frist for nominering av kandidater til CF-prisen er vanligvis i mars. Kunnngjøring og nominasjonsformular med nominasjonsfrist blir sendt ut i forbindelse med invitasjon til årsmøte, som vanligvis sendes ut i månedsskiftet januar/februar. Det legges også ut her på cfnorge.no.

 

 

Vi gratulerer våre CF-prismottagere (nettartikler angitt der dette finnes):

2019: CF-prisen til Ketil Mevold, overlege ved Nordlandssykehuset, mangeårig medlem i NFCFs fagråd og kasserer i Forskningsfondet for cystisk fibrose. 

2018: CF-prisen til Kristin Kjønnøy Slettvåg, tidligere medlem i NFCFs ungdomsråd, tidligere styremedlem i Unge funksjonshemmede, sentral bidragsyter til rapporten Sjelden kunnskap - sjelden organisering.

2016  CF-jubileumsprisen til Pål Finstad, seksjonsoverlege Voksen ved Norsk senter for cystisk fibrose, NSCF 

2016  CF-jubileumsprisen til Sandra Gursli, ledende fysioterapeut ved NSCF

2016  CF-jubileumsprisen til Bjørn Skrede, tidligere overlege ved NSCF voksen, nå overlege ved Ous, lungeavd., Ullevål

2015   Hårek Magne Hansen, økonomiansvarlig NFCF

2014   Ann Iren Kjønnøy, leder NFCF, for sitt omfattende interessepolitiske arbeid

2013   Ikke tildelt – ingen forslag

2012   Helge Michalsen, fagrådsleder, norsk CF-omsorgs far

2011   Sharon Gibsztein, nett og blad-utvikler, likeperson

2010   Olav-Trond Storrøsten, leder Norsk senter for cystisk fibrose

2009    Per Meland, tidligere leder NFCF

2008    Åshild Fitje - Likeperson, nestleder, Frambu

2007    Truls Zimmer - Likeperson, styreverv, organdonasjon

2006    Ikke tildelt – ingen forslag

2005    Kristin Holler - Leder, oppstart likemenn, brukerrepr.

2004    Åshild Nymo - Leder, likemann

2003    Sykepleier Jorun Homme - NSCF Ullevål sykehus

2002    Overlege Olav Alexandersen - Bodø Sykehus

2001    Overlege Sigurd Børsting - Innherred Sykehus, Levanger

2000    Sykepleier Ellen Hunstad - NSCF Ullevål sykehus

1999    Overlege Ole Christen Haanes - Aker Sykehus

1998    Overlege Gjermund Fluge - Haukeland Sykehus, Bergen

1997    Ketil Moe - Mosjonsorganisator på verdensbasis

1996    Per Espelid - Leder i NFCF

1996    Overlege Dag Skyberg - Aust-Agder Sentralsjukehus, norsk CF-omsorgs far

 

 

 


Se også våre nyhetssaker om CF-prisen

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen