Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Bolig

Bolig

Behov for mye fysisk aktivitet, plass til medisiner og behandlingsutstyr kan være grunnlag for at man trenger mer plass eller tilrettelegging av bolig. Husbanken har flere gode ordninger når man skal skaffe egen bolig.

Nedenstående tekst er utarbeidet på oppdrag for NFCF i 2015 av sosionomene Laila Engen og Bente Halvorsen Sæter ansatt ved Nordlandssykehuset. 

 

Husbanken har flere gode ordninger når man skal skaffe egen bolig. Ta tidlig kontakt med boligkontoret i kommunen. Mange kommuner har ansatt ergoterapeut, som kan bistå ved behov for tilrettelegging/ tilpasning av bolig, samt søknader om hjelpemidler.

Lån, tilskudd, bostøtte, m.m. www.husbanken.no

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig, eller har behov for hjelp til refinansiering for å kunne bli boende i egen bolig.

Boligtilskudd til oppføring, kjøp, utbedring og tilpasning kan innvilges sammen med startlån. I helt spesielle tilfeller kan boligtilskudd og startlån innvilges til refinansiering av boligen. Det er mulig å søke om tilskudd og/eller lån til garasje. Tilpasning av bolig, Husbanken.

Bostøtte er en økonomisk støtteordning for å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter. Søknadsfristen er den 14. i hver måned. Det er egne regler for beregning av bostøtte til personer som mottar varig uførepensjon, beregnet etter reglene for ung ufør. Noen kommuner har i tillegg kommunal bostøtte.

 


Se også våre nyhetssaker om Bolig

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen