Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Mave- og tarmproblemer ved cystisk fibrose

Denne artikkelen fra 2013 gir en oversikt over ulike årsaker til mavesmerter som kan opptre ved cystisk fibrose. Teksten er ment som ren informasjon. For oppdatert informasjon om diagnostisering, behandling og oppfølging av de ulike tilstandene, ta kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose. 

Publisert 24. mars 2019 

 

 

Nedenstående tekst ble opprinnelig publisert i 2013 CF-bladet nummer 1, og er skrevet av lege Johanne Dypvik og Olav Trond Storrøsten, som er gastrolog og barnelege, samt leder ved NSCF. Teksten er delt opp i Akutte mavesmerter og Tilbakevendende mavesmerter, og er her publisert i sin originale form. Oppdatert tilleggsinformasjon står over og under den opprinnelige artikkelteksten.

 

Akutte mavesmerter

 

Akutt mave/tarmkatarr (gastroenteritt)

Kan ramme alle personer og har vanligvis ikke noe spesifikt med CF å gjøre. Korrekt diagnostikk og behandling med salt/sukkertilførsel er nødvendig.

 

Akutt blindtarmbetennelse

Dette kan forekomme ved CF og må ikke oversees da kirurgisk behandling er nødvendig. Kan forveksles med andre tilstander ved CF (DIOS, invaginasjon) og CF-kompetent lege bør konsulteres før evt. operative inngrep. Blindtarmen kan også bli fylt av slim (mucocele) og kan kjennes som en oppfylning, og dette kan kreve behandling.

 

Invaginasjon (intussusepsjon)

Dette er en tilstand der en del av tarmen trekkes inn i nedenforliggende tarm (tynntarm inn i tynntarm eller tynntarm inn i tykktarm). Symptomer: kolikksmerter, oppfylning i maven, oppkast og blødning fra endetarmen. Krever akutt diagnostikk og behandling i sykehus (klyster eller evt. kirurgi).

 

Komplikasjoner etter tidligere mavekirurgi

Det kan oppstå sammenvoksninger og strengdannelser i maven som kan være et hinder for tarmpassasjen og være årsak til tarmobstruksjon (hinder i tarmen, "tarmslyng").  Kan kreve kirurgi.

 

Gallekonkrementer. Akutt hepatitt (leverbetennelse).

Dette er sjeldne årsaker til akutte mavesmerter ved CF.

 

Obstipasjon og DIOS

Kan være årsak til akutte mavesmerter og brekninger. Se under.

 

 

Tilbakevendende mavesmerter

 

Bukspyttkjertelsvikt  (pankreasinsuffisiens)

Symptomene er ubehag eller smerter i magen, utspilt mage, mye tarmgasser med rumling og utslipp av tarmgasser, diaré med fett (store, ofte illeluktende løse, glinsende avføringer som kleber seg til toalettporselenet og flyter på vann). Avføringene kan fortone seg normale. Manglende vekst eller vekttap. Symptomene er ikke spesifikke og kan ligne andre tilstander. Diagnostikk: sykehistorie, undersøkelser av avføring og ernæringsstatus, detaljert gjennomgang av pankreasenzymbehandling. Behandling: Optimalisere enzymbehandling, evt. tillegg av syreblokkerende medikamenter.

 

Distalt intestinalt obstrukssjonssyndrom (DIOS)

Skyldes en oppsamling av tykt tarmmateriale i tarmen kombinert med seige fordøyelsesprodukter som fester seg til tarmveggen i overgangen mellom tynntarm og tykktarm. Denne massen er hardt festet til innsiden av tarmen og kan være vanskelig å fjerne.  I mange tilfeller er dette en permanent tilstand med forverring dersom nytt materiale fester seg til tarmveggen. Pasienter med DIOS kan derfor ha tilbakevendende akutte symptomer med rolige ”symptomfrie” perioder i mellom. DIOS kan bli oppdaget som akutt intestinal obstruksjon eller mer vanlig som en obstruksjon med tilbakevendende magesmerter og kvalme eller spisevegring uten oppkast. For å stille diagnosen DIOS må symptomer være tilstede og tilstanden utredet med klinisk undersøkelse og røntgen av abdomen eller ultralyd av tarmen. Hos pasienter som har hatt DIOS tidligere kan det være nok å kjenne igjen symptomene for å starte opp behandling i samråd med lege eller sykepleier, enten hjemme eller på sykehuset. Behandlingen er basert på å rette opp væskebalansen og å løse opp proppen i tarmen ved hjelp av avføringsmidler eller kontrastmiddel, eventuelt kirurgi i alvorlige tilfeller som ikke lar seg løse med annen behandling.

 

Obstipasjon

Denne tilstanden skyldes opphopning av avføring i tykktarmen, og det kan føre til utvidelse av tykktarmen. Dette er meget vanlig ved cystisk fibrose og trenger ofte behandling. Det kan ligne på symptomene ved DIOS, og kan også være tilstede samtidig med DIOS. Symptomer: Sjeldne og harde avføringer, men det kan også være løs avføring som kommer hyppig. Smerter av forkjellig intensitet i hele magen eller nederst der avføringen er samlet. Presis diagnostikk er nødvendig, evt. med røntgenundersøkelser. Behandling: tømming av tykktarmen (evt. med klystér) og langvarig behandling med avføringsmidler til avføringsvanene er normaliserte samt justering av kostholdet med øket fiberinnhold.

 

Gastroøsofageal reflux

Maveinnhold med syre fra mavesekken kommer opp i spiserøret og kan lage betennelse. Symptomer: gulping, brekninger og oppkast, brystsmerter, manglende vekst, lav blodprosent. Kan gi lungesymptomer med hoste, piping, økede infeksjoner. Pustestans kan forekomme hos spedbarn. Diagnostikk: 24-timersmålinger med sonde i spiserøret. Røntgenundersøkelser kan også være nødvendige. Behandling: Syrblokkerende midler, evt. kirurgi. 

 

Magekatarr (gastritt) og mavesår

Ikke spesielt hyppig ved CF. Gir smerter øverst i magen og nedsatt matinntak. Ofte er bakterien Helicobacter pylori (HP) årsak. Diagnostikk er blodprøver, pusteprøver og gastroscopi, evt. røntgen. Behandling: Antibiotikabehandling av HP og evt. syreblokkademedikament.

 

Bukspyttkjertelbetennelse (pancreatitt)

Oppstår hos CF-pasienter som har bevart pankreasfunksjon (ca 15%). Symptomene er smerter øverst i maven som blir verre ved matinntak, kvalme og brekninger. Kan være akutt, men enkelte får tilbakevennende pancreatitter. Utførselshinder i gallegangen kan være bakenforliggende årsak. Diagnostikk: Blodprøve, ultralyd og røntgenundersøkelser. Behandling: Kan kreve sykehusbehandling med intravenøs væske. Syreblokkade. Kan være nødvendig å fjerne avløpshindre i pancreas og galleganger (stener).

 

Kumelkintoleranse (lactoseintoleranse)

Ikke spesifikt for cystisk fibrose. Viktig årsak til manglende trivsel, oppkast og mavesmerter hos spedbarn og småbarn. Utslett og forverrelse av eksem ved inntak av melkeprodukter kan forekomme. Behandling: Eliminasjon av kumelkbasert føde ved spesialprodukter for spedbarnsernæring og tilrettelagt kosthold.

 

Cøliaki

Kronisk betennelsessykdom som skyldes en uhensiktsmessig immunreaksjon mot tarmens egne celler. Fremprovoseres av proteinet gluten. Tarmtottene og tarmens overflate reduseres. Dette fører til at viktige ernæringsstoffer ikke blir normalt absorbert. Symptomene kan være svært forskjellige; diaré med høyt fettinnhold, slapphet og tretthet, vektreduksjon eller manglende vekst, hard avføring, kronisk mangel på jern, A- og D-vitaminer og folat. Diagnostikk skjer ved blodprøve og biopsi av tarmen. Norske pasienter med CF har ca 2,5 ganger øket risiko for å utvikle cøliaki. Cøliaki kan ligne på bukpyttkjertelsvikt ved CF. Det er viktig å oppdage cøliaki fordi behandling med pankreas-enzymer ikke hjelper. Rutinekontroll på cøliaki anbefales. Behandlingen er glutenfri kost. 

 

Chrohns sykdom

Dette skyldes en kronisk betennelse i mavetarmsystemet og kan opptre fra munn til endetarmsåpningen. Sykdommen kan gi en rekke forskjellige symptomer (bla. mavesmerter, diaré, oppkast, blod i avføringen og vekttap). Diagnostikk: Blodprøver, røntgen og scopi med biopsier. Behandlingen er medikamentell for å kontrollere betennelsen, men utvalgte ernæringsprodukter kan også bidra til å bedre tilstanden.

 

Infeksjoner i mage-tarmkanalen

Det høye forbruket av antibiotika ved CF kan endre bakteriefloraen i tarmen. Bakterier kan da lage symptomer fra mage-tarmkanalen (diaré, smerter, mye tarmgasser, nedsatt opptak av ernæringsstoffer). Clostridium difficile er en slik bakterie, som kan påvises ved avføringsundersøkelse. En generell forstyrrelse av tarmfloraen med for mange bakterier (bakteriell overvekst i tarm) kan forekomme. Pusteprøver kan være nødvendig diagnostikk.

Giardia lamblia er en parasitt som kan komme i tarmkanalen, også ved CF. Parasitten påvises i avføring. Behandling av infeksjoner i mage-tarmkanalen må tilpasses den enkelte infeksjon avhengig av årsak.

 

Tarmkreft

Det er rapportert mage- og tarmkreft hos pasienter med CF. Hos voksne med smerter og andre tarmsymptomer kan det være aktuelt å undersøke særskilt med tanke på kreft. Behandlingen er den samme hos personer med CF som hos andre med tarmkreft.

 

Ovenstående tekst opprinnelig publisert i CF-bladet nummer 1, 2013, er skrevet av Olav Trond Storrøsten, gastrolog og barnelege, samt leder ved NSCF, og lege Johanne Dypvik. 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen