Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Oppfølging

Oppfølging

Tverrfaglig oppfølging står helt sentralt i behandlingen av CF.

 

Norsk senter for cystisk fibrose

Norsk senter for cystisk fibrose er en nasjonal kompetansetjeneste for personer med cystisk fibrose, deres familier og tjenesteapparatet. Senteret har sin virksomhet i lokaler ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Senterets tverrfaglige team består av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, psykolog, sosialkonsulent og administrativt personell. Senteret ledes av Olav-Trond Storrøsten.

Senterets kontaktinformasjon:


Telefon 23 01 55 90
Telefaks 23 01 55 91
post.nscf@oslo-universitetssykehus.no
Nettside: www.oslo-universitetssykehus.no/nscf

Telefontid 
09.00 - 15.00
Besøksadresse 
Kirkeveien 166, bygg 30, inngang b

Postadresse 
Norsk senter for cystisk fibrose
Oslo Universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen 
0424 Oslo

Senteret er organisert under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

 

Regionale CF-fagmiljøer

  • Haukeland universitetssykehus
  • Stavanger universitetssykehus 
  • Sørlandet sykehus
  • St Olavs hospital

 


Se også våre nyhetssaker om Oppfølging

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen