Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
pariinhalappPARI

Tidsbruk behandlingsrutiner

Tabellen nedenfor viser et anslag på hvor mye tid mennesker med CF forventes å måtte bruke på sine daglige behandlingsrutiner. Bildet (googlet) viser et inhalasjonsapparat fra Pari.

 

Tabellen er delt inn i ””frisk” periode”, som representerer det daglige behandlingsbehovet. I kolonne nummer to finner man hvor mye tid som vil kunne gå med i en infeksjonsperiode: det daglige behandlingsbehovet vil normalt sett øke i slike perioder. I tillegg til selve behandlingstiden, må det beregnes vesentlig ekstra tid til forberedelser, og rengjøring og vedlikehold av utstyr som brukes til behandlingen.

Oversatt og tilpasset norske forhold etter tabell fra http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/p/presse.php

Last ned fullstendig dokument ved å klikke på tabellen nedenfor eller ved å klikke her.

For mer informasjon om god fysioterapi, se også CF-info (lenke kommer), og spesielt kapittelet om Fysioterapi av Sandra Gursli. (lenke kommer)

 

Tabell over tidsbruk for daglig behandlingsregime ved CF.

En liten bemerkning om tid som går med til fysioterapi:

I tabellen har vi satt opp minimum 20 minutter per seanse. Mange vil bruke det dobbelte på en fysio-seanse, og noen vil bruke mer enn tre ganger så lang tid. 

 

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen