Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Behandlingsråd fra CF-senteret

Norsk senter for cystisk fibrose har laget en rekke retningslinjer for behandling av ulike tilstander og komplikasjoner ved cystisk fibrose. Retningslinjer beskriver anbefalt utredning, behandling og oppfølging, og er nyttige for både leger, pasienter og pårørende.

Publisert 12. september 2019 

Retningslinjene ligger i e-håndbok innunder Oslo universitetssykehus, og tekstene er skrevet for helsepersonell.

Som pasienter og pårørende kan vi ha nytte av å lese retningslinjene, fordi det gir oss mer kunnskap om egen sykdom og egen behandling. Om man for eksempel har fått en ny type infeksjon, kan man lese seg opp på mulige behandlingsalternativer og ha en bedre dialog med legen. Disse retningslinjene kan man også vise til behandlende leger som har mindre erfaring med CF.

Norsk senter for cystisk fibrose planlegger å publisere 20-25 retningslinjer for ulike tilstander og komplikasjoner ved cystisk fibrose.

 

Direktelink til e-håndboka om cystisk fibrose av Norsk senter for cystisk fibrose

Direktelink til de ulike temaene i e-håndboka for cystisk fibrose, av Norsk senter for cystisk fibrose:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen