Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Behandlingshjelpemidler for hjemmebehandling

Behandlingshjelpemidler for hjemmebehandling

Særskilt smittevern er svært viktig ved utlevering og valg av behandlingshjelpemidler for hjemmebehandling for pasienter med CF og PCD. Typiske behandlingshjelpemidler er inhalasjons/forstøverapparater og tilhørende utstyr. Hvilke krav stilles? Se veiledning til fagpersoner/saksbehandlere ved de ulike enhetene for Behandlingshjelpemidler. Veiledningen er laget av NFCFs fagråd.

November 2018

 

Fagrådet har laget en kort info om behandlingshjelpemidler ved CF og PCD som er rettet mot fagpersoner/saksbehandlere ved de ulike enhetene for Behandlingshjelpemidler. CF- og PCD-pasienter har behov for inhalasjons/forstøverapparater og tilhørende forbruksutstyr.

Informasjonen tror vi kan være til nytte også for helsepersonell som jobber med disse diagnosene, og ikke minst til pasienter og pårørende.
Her kan man lese mer om: særskilt smittevern, krav til funksjon og hygiene, og faglig begrunnelse.

Som pasient kan du vise til denne informasjonen dersom fagpersoner/saksbehandlere ikke har tilstrekkelig kunnskap om cystisk fibrose og PCD.

 

Andre aktuelle artikler fra cfnorge.no

 

 


Se også våre nyhetssaker om Behandlingshjelpemidler for hjemmebehandling

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen