Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Fagrådet for norsk CF-register

I 2016 ble de første pasientdataene lagt inn i Norsk CF-register, og i 2018 kom den første årsrapporten, den omhandlet data for 2016. CF-registeret har et eget fagråd, hvor både helsepersonell og brukerrepresentanter er med. NFCF er representert ved CF-prismottager, tidligere NFCF-leder og sykepleier Ann Iren Kjønnøy. 

 

Ifølge CF-registerrapporten for 2016, består registerets fagråd av:

  • Anne Reigstad, lungelege ved Nordlandssykehsuet i Bodø, representant for Helse Nord
  • Anne Hildur Henriksen, lungelege ved St.Olavs Hospital, representant for Helse Midt-Norge
  • Bjørn Skrede, lungelege ved Oslo universitetssykehus (OUS), representant for lungeavdelingen OUS
  • Torild Skrivarhaug, barnelege ved OUS, representant for OUS
  • Peder Olai Bjerkeseth, barnelege ved sykehuset i Telemark, representant for Helse Sør-Øst
  • Rune Rose Tronstad, barnelege Haukeland Universitetssykehus, representant for Helse Vest
  • Ann Iren Kjønnøy, representant fra Norsk forening for cystisk fibrose
  • Olav Trond Storrøsten, leder av Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF), representant for NSCF

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen