Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
MorguefilCOMseabreezetenksompike350px

Å snakke med barn om sykdom – en hjelp til mindre engstelse


Å leve med CF, Barn med CF
04.02.2013
Sharon Gibsztein

Hvordan snakker man med barn om vanskelige temaer som for eksempel ens egen eller deres sykdom? Frambus psykolog Torun M. Vatne (bilde av Vatne lenger ned i artikkelen) har skrevet en grundig og instruktiv artikkel med alderstilpasset informasjon om dette. Illustrasjon: Morguefile:seabreeze.

 

 

Vatnes artikkel gir deg råd om hvordan du kan snakke med barn i ulike aldre om enten din egen sykdom eller barnets sykdom.

 

Barnet innhenter som regel informasjon om diagnosespørsmål fra tre ulike kilder;

  • viktige andre, som foreldre og helsepersonell
  • samfunnets forklaringer
  • egne opplevelser

 

Barnet danner seg ofte sine egne forestillinger, og disse kan ofte være feilaktige og/eller mer dramatiske enn nødvendig. Ved at foreldre eller andre pårørende snakker ordentlig med barnet om sykdom(men) og konsekvensene av den, oppnår man:

  • informasjon som kan fjerne misforståelser
  • mulighet til å sette ord på tanker og følelser
  • Psykolog Torun M. Vatne fra Frambu senter for sjeldne diagnoser. Foto: Frambu.mulighet til å gi de voksne innsikt til å støtte og hjelpe der det trengs
Les artikkelen fra Frambu: Å snakke med barn om funksjonsnedsettelser, følelser og opplevelser, her.      Bildet til høyre viser artikkelforfatteren: psykolog Torun M. Vatne fra Frambu.  

 

 

Vi anbefaler dessuten CF-bladet 3/2012, der møter du ulike pårørende som forteller om opplevelser og følelser rundt det  å være nærstående til en med CF. Vi har også et intervju med vår egen CF-psykolog; Helen Solås fra CF-senteret. 

 

Fra cfnorge.no Se også Pårørende her på cfnorge.no

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen