Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker publisert 2011

12.12.2011

100 000 fra forskningsfondet til prosjekt om pankreassvikt

100 000 fra forskningsfondet til prosjekt om pankreassvikt

Styret i Stiftelsen bevilget i 2011 kr 100 000 til ”forskningsprosjekt som undersøker eksokrin pankreassvikt (bukspyttkjertel) og fibroseutvikling hos cystisk fibrose pasienter”.

Les mer


07.12.2011

CF-simuleringskurs på Ullevål

CF-simuleringskurs på Ullevål

I løpet av november har lungesengeposten på Ullevål fått teste sine kunnskaper om CF-relaterte akutthendelser som lungeblødninger, pneumothoraks og akutt infeksjonsforverring. Som "pasienter" har man brukt avanserte simuleringsdukker (bildet).

Les mer


06.12.2011

Dansk doktorgrad om unge med CF

Dansk doktorgrad om unge med CF

Jo mer omfattende behandlingsbyrde en ungdom med CF har, jo vanskeligere er det å få gjennomført behandlingen. Dette er ett av flere funn i en ny dansk doktorgradsavhandling om å gå fra barn til voksen med cystisk fibrose av forskningssykepleieren Vibeke Bregnballe.

Les mer


22.11.2011

Ønsker åpenhet om behandlingsdata for CF-pasienter

På et møte i høst tok representanter fra de nordiske Cystisk Fibrose (CF) organisasjonene et felles initiativ for full åpenhet om behandlingsdata for pasienter med CF i Norden. Åpenhet vil være et viktig ledd i kvalitetssikring av behandling til denne pasientgruppen, sier NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy.

Les mer


22.11.2011

Gibsztein nytt æresmedlem i NFCF

Gibsztein nytt æresmedlem i NFCF

NFCFs styre vedtok 12. november å oppnevne Sharon Gibsztein som nytt æresmedlem i NFCF. Æresmedlemmer i NFCF skal ha vist særlig engasjement i arbeidet for foreningen gjennom mange år og stått på for saker som har fått stor betydning for medlemmene.

Les mer


13.11.2011

Medalje for lang og tro tjeneste

Medalje for lang og tro tjeneste

Spesialsykepleier Jorunn Homme har fått tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Homme jobber ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, Lungeavdelingen og Norsk senter for cystisk fibrose.

Les mer


08.11.2011

Det største gjennombruddet i CF'ens historie

Det største gjennombruddet i CF'ens historie

For kort tid siden mottok FDA i USA en søknad om godkjenning og markedsføringstillatelse for det første medikamentet som kan behandle den underliggende årsaken for CF. Forventningene til denne nye behandlingsformen er enorme. Bildet viser Kalydeco-tabletter.

Les mer


06.11.2011

Overgangen mellom ung og voksen

Overgangen mellom ung og voksen

Ungdomshelse og ungdomstid handler om ting som alle ungdom er opptatt av, men også om at helsevesen og foreldre må legge til rette for en god overgang. Familienettet skriver fornuftig om dette.

Les mer


30.10.2011

Evaluering av tilskuddsordning til funksjonshemmedes organisasjoner

Evaluering av tilskuddsordning til funksjonshemmedes organisasjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) administrerer i dag 6 ulike tilskuddsordninger for funksjonshemmedes organisasjoner:

Les mer


09.10.2011

www.wikicf.com - for og av personer med CF

www.wikicf.com - for og av personer med CF

CF Europe, sammenslutningen av CF organisasjonene i 39 europeiske land, har lansert en ny internettside om CF: www.wikicf.com - for og av personer med CF.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen