Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Å være søsken til kronisk syk


Å leve med CF, Pårørende
21.07.2013

SskentrippTrappfotogracey.stinsongmail.com350px

I familier med kronisk sykdom kan søsken lett få mindre oppmerksomhet, samtidig som de trenger å få gi uttrykk for sine følelser og tanker rundt søskenets sykdom. Møt også et søsken til CF'ere som forteller om sine erfaringer.
Foto: gracey.stinsom@gmail.com

 

Frambu senter for sjeldne diagnoser har ikke CF som sitt kjerneområde, men har utarbeidet gode brosjyrer og tekster om temaet søsken og funksjonshemmet søsken. For vårt bruk, kan vi godt bytte ut funksjonshemmet med kronisk syk – mekanismene som oppstår er langt på vei de samme.Gode råd om søsken

Frambus psykolog Torun Vatne har skrevet om søsken til funksjonshemmede barn, og gir råd om hvordan foreldre kan være oppmerksomme på beovene til de friske søsknene. Et sentralt råd er å gi søsken informasjon om søskenets tilstand tidlig. 
- Gi dem konkret informasjon og husk å oppdatere informasjonen underveis, oppfordrer Vatne i en artikkel om søsken til barn med kronisk sykdom. Teksten sier noe om barns følelser rundt det å ha et søsken med en kronisk sykdom. Det viktigste budskapet er at søsknene plukker opp og forstår langt flere signaler enn det vi tror, og at de også kan oppleve redsel, angst, skyldfølelser i forhold til søskenets sykdom. Les Torun Vatnes råd her.


Et søsken til CF'ere forteller

Madelaine Desirè Børresen leste teksten til Torun Vatne, og blogget dette innlegget om å være søsken til CF'ere.

  Møt Madelaine i CF-bladet!
I vårt julenummer av CF-bladet (3/2012) bringer vi et intervju med Madeleine.
 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen