Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
pill 1884775 1280 utsnitt

Årsaksbehandling: Ny én-tablett medisin under utvikling


presisjonsmedisiner for cf, medikamentnytt, fag og forskning
28.07.2021
Sharon Gibsztein

Produsenten bak årsaksbehandlingen Kaftrio starter snart fase 3-utprøving for en ny årsaksbehandling med mer stabile virkestoffer. Resultater fra fase 2-testingen viser at den nye medisinen kan være mer effektiv enn Kaftrio. Norge håper å komme med på fase 3-utprøvingen.

 

Den nye årsaksbehandlingen av typen CFTR-modulator består av virkestoffene VX-121/ tezacaftor/VX-561(deutivacaftor).

Det er flere ting som er nytt med denne mulige nye årsaksbehandlingen:

For det første at den gis som kun én tablett daglig. Dette i motsetning til for eksempel Kaftrio som må tas som totalt tre tabletter per døgn. Jo færre tabletter, jo enklere for pasienten i hverdagen.

For det andre viser resultater fra fase 2-utprøvingen at denne nye trippelbehandlingen har potensial til å være enda bedre enn Kaftrio.

I følge produsentens pressemelding (se link nederst) planlegger de å starte opp fase-3 utprøving i løpet av andre halvår av 2021.

Egil Bakkeheim, daglig leder ved Norsk senter for cystisk fibrose, opplyser til cfnorge.no at de ved CF-senteret håper at Norge vil kunne komme med i fase 3-studien.

 

Oppdaget på laboratoriet

Potensialet i denne nye trippelkombinasjonen fant man frem til da man testet den på cellekulturer av menneskelige luftveisceller i laboratorieskåler (såkalt in vitro-testing). Da oppdaget man at trippelkomboen av VX-121/ tezacaftor/VX-561 (deutivacaftor) ga høyere nivå av salttransport enn det man fikk til med Kaftrio.

 

Resultater fra fase 2-utprøvingen

Kombinasjonen av VX-121 / tezacaftor / VX-561 ble evaluert i en fase 2-studie på personer med cystisk fibrose (CF) i alderen 18 år og eldre med en F508del-mutasjon og en minimal funksjonsmutasjon (F/MF) og hos personer med CF 18 år og eldre med to F508del-mutasjoner (F/F).

Alt i alt, tålte de som var med i studien medisinen og doseringen godt. Studien oppfylte det primære effektendepunktet for absolutt endring fra baseline i ppFEV1 og alle sekundære effektendepunkter inkludert absolutt endring fra baseline i svettekloridkonsentrasjon i begge pasientpopulasjoner.

Altså at man fikk effekt i økt lungekapasitet, og at saltinnholdet i svetten endret seg i positiv retning. Mennesker med cystisk fibrose har unormalt mye salt i svetten, og derfor er saltinnhold i svetten en god måte å måle effekt av medisiner på. Jo mer normalisert (lavere) saltinnhold i svetten, jo bedre fungerer medisinen.

Samlet antyder disse dataene at denne nye tredobbelte kombinasjonen har potensiale til å gjenopprette cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-funksjon hos personer med CF til enda høyere nivåer enn sett med andre Vertex CFTR-modulatorer og derved gi forbedret klinisk fordel.

Altså at man med denne nye trippelkomboen kan få til enda bedre korrigering i proteinfeilen, CFTR-proteinet, på cellenivå som gir CF. Og at den nye trippelkomboen gir enda bedre effekt enn de årsaksbehandlende CFTR-modulatorene som produsenten allerede har på det internasjonale markedet (Kalydeco, Orkambi, Symkevi og Kaftrio).

Se link nederst i saken for oversikt over bedring i lungekapasitet i fase 2-studien.

Hverken Symkevi eller Kaftrio har fått finansieringsgodkjenning av norske myndigheter.

 

Hvordan blir fase 3-utprøvingen? 

I følge Vertex selv, vil fase 3-programmet består av to randomiserte, dobbeltblindede, aktivt kontrollerte 48-ukers studier, som vil evaluere sikkerheten og effekten av VX-121 (20 mg) / tezacaftor (100 mg) / VX-561 (250 mg) i sammenligning med TRIKAFTA® (kalles Kaftrio i Europa) (elexacaftor / tezacaftor / ivacaftor og ivacaftor).

  • Den første studien vil inkludere omtrent 350 personer med CF i alderen 12 år og eldre med en F508del-mutasjon og en minimal funksjonsmutasjon (F/MF).
  • Den andre studien vil inkludere omtrent 450 personer med CF i alderen 12 år og eldre med to F508del-mutasjoner (F/F) eller en F508del-mutasjon og en andre mutasjon som reagerer på CFTR-modulatorer.

Det primære endepunktet i begge studiene er den absolutte endringen fra baseline i ppFEV1, som vil bli analysert for ikke-underlegenhet i forhold til TRIKAFTA (kalles Kaftrio i Europa). Begge studiene vil også vurdere absolutt endring fra baseline i ppFEV1 og svetteklorid for overlegenhet til TRIKAFTA® (kalles Kaftrio i Europa).

Altså vil man se på endring i lungekapasitet og om denne nye trippelkombinasjonen er bedre eller dårligere enn Kaftrio. Man vil også se på hvordan denne nye trippelkombinasjonen påvirker saltinnholdet i svetten, og om effekten er bedre eller dårligere enn Kaftrio.

 

Om den nye trippelkombo'en VX-121 / Tezacaftor / VX-561

Hos mennesker med visse typer mutasjoner i CFTR-genet blir CFTR-proteinet ikke behandlet og kan ikke bevege seg normalt gjennom cellen. Dette resulterer i lite eller ingen proteiner på celleoverflaten. VX-121 og tezacaftor er designet for å øke mengden modent protein på celleoverflaten ved å målrette prosesserings- og transportfeilen til CFTR-proteinet.

VX-561 (deutivacaftor) er en forsterker, potensiator, som er konstruert slik at den skal holde CFTR-proteinene i celleoverflaten åpne lenger. CFTR-proteinet er som en slags porter eller kanaler i celleoverflaten. Når VX-561 får til å holde disse portene åpne lenger, blir strømmen av salt og vann over cellemembranen bedre, og dette hjelper til med å hydrere og fjerne slim fra luftveiene. VX-121 / tezacaftor / VX-561-programmet ble tildelt Fast Track og Orphan Drug Designations fra U.S. Food and Drug Administration for behandling av cystisk fibrose.

VX-561 er en forbedret versjon av virkestoffet ivacaftor, også kjent som Kalydeco. Den forbedrede versjonen VX-561 ble opprinnelig utviklet av Concert Pharmaceuticals under utviklingsnavnet CTP-656. Concert solgte virkestoffet til Vertex i mai i år. VX-561 er såkalt deuterert, som gjør at virkestoffet blir mer stabilt og har lengre halveringstid i kroppen, altså varer lenger. Dermed kan man ta medisinen sjeldnere.

Rent kjemisk og konkret er et deuterert medikament et lite molekylmedisin hvor et eller flere av hydrogenatomene i medikamentmolekylet er erstattet av det tyngre stabile isotopen deuterium. På grunn av den kinetiske isotopeffekten, kan deuteriumholdige medisiner ha betydelig lavere metabolismehastighet, og dermed en lengre halveringstid.

 

Mer: 
Pressemelding fra Vertex 28.07.2021 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen