Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Artikler i fagblader og presse15.01.2009
Sharon Gibsztein

Her vil vi samle artikler om CF og andre relevante temaer.

Oppdatert 3. mars 2011

Helsenettsteder

Kunnskap skal forbedre CF-behandlingen fra Dagens Medisin 2. mars 2011

 

Fagblader

Lungetransplantasjon - etablert behandling, udekket behov Fra Tidsskrift for Den norske legeforening

Høyoppløsningscomputertomografi av lungene ved cystisk fibrose Fra Tidsskrift for Den norske legeforening 16/2002

Differences in prevalence and treatment of Pseudomonas aeruginosa in
cystic fibrosis centres in Denmark, Norway and Sweden Fra Journal of Cystic Fibrosis 8(2009), 135-142. NB: tung fil.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen