Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
penger12

Bedre regler for pleiepenger


rettigheter, barn med cf, leve med cf, behandling, pårørende
07.01.2019
Jan Olav Reffhaug

Tidsbegrensningen på pleiepenger er nå fjernet. Alle øvrige vilkår for å få innvilget pleiepenger er som tidligere. Denne endringen er en gladnyhet for familier med langvarig og alvorlig syke barn.

 

Tidligere var det slik at man ikke kunne få innvilget pleiepenger for mer enn 1300 dager med en tidsbegrensning på ti år. Dette er nå fjernet. Alle søknader om pleiepenger NAV mottar etter 1. januar 2019 vil behandles uten hensyn til eventuelle tidligere dager med pleiepenger. 

 

Hva er pleiepenger?
Pleiepenger kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Du får pleiepenger fra første dag, og beløpet beregnes ut fra den inntekten du kan dokumentere på det tidspunktet du søker. Du kan også få graderte pleiepenger hvis barnet er i barnehage eller skole. Mer om pleiepenger kan leses på NAV sine sider. Ved ytterligere behov for informasjon kan man ringe 55 55 33 33, tastevalg 3, deretter 2. Da vil du få snakke med konsulenter med ekspertise på området.

Det er mange pasientorganisasjoner og pressgrupper som har arbeidet hardt for å fjerne tidsbegrensningen, og endelig har arbeidet betalt seg. Godt jobbet!

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen