Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Blir hun NFCFs nye leder?


organisasjonen, styret
07.06.2016
Sharon Gibsztein

TrineMathildeMorkFossen minstminst

Trine Mathilde Mørk Fossen fra Oslo er valgkomitéens forslag til ny NFCF-leder. Hvem er hun? Her følger en liten presentasjon. Jan Olav og Kurt Helge blir du også kjent med. Alle 3 står til valg på det ekstraordinært årsmøte 19. juni klokken 20.

Oppdater 9. juni 2016 

Vi sakser fra valgkomitéens innstilling om Trine Mathilde Mørk Fossen:

Trine Mathilde Mørk Fossen (38) er født og oppvokst i Oslo. Hun bor på Hellerud sammen med mann og to døtre på 5 og 7 år; den ene med CF. Trine er styremedlem i region Sør-Øst, et verv hun har hatt i 2 år. I dette vervet har hun bl.a. hatt ansvar for barne- og ungdomstreff i regionen, samt deltatt i planlegging og gjennomføring av arrangementer. Trine har også vært likeperson i to år. Trine er utdannet som regnskapskonsulent og jobber til daglig som regnskapsfører i HS Regnskap-Invest AS.

Trine mener at NFCF skal være en forening hvor likhet, støtte og kunnskapsutveksling står høyt i kurs, hvor vi gjør hverandre sterke. Hun ser fram til å lede en forening som betyr så mye for så mange. Det er viktig for hovedstyret å holde seg oppdatert på hva som skjer av fremgang og utvikling innen CF-medisiner, og ta nødvendige initiativ for å sikre CF-pasienters rettigheter.

På fritiden liker Trine å trene, gjerne variert. Løpeturer i skogen og tunge løft i styrkerommet er gode måter for å lufte ut kropp og sjel. Hun trives utendørs – og med utgang inn i Østmarka blir det tid til familieturer med to- og firbente med jevne mellomrom. Hun er like gjerne sosial som å være hjemme med en film eller god bok.

 

 

JanOlavReffhaug litenNestleder: 52 år gammel bestefar og CF'er

Om kandidaten til nestledervervet sier valgkomitéen:

Jan Olav Reffhaug (52) er drammenser, stepappa og -bestefar. Han har selv CF. Har vært styremedlem i hovedstyret i ett år og har hatt rollen som setteleder fra 17. april i år.

Til daglig jobber Jan Olav som lærer i ungdomsskolen. Han er ihuga Godset-patriot og er ellers opptatt av musikk og litteratur.

Jan Olav framhever at dette er viktige fokusområder for NFCF:

  • Helsepolitikk. Jobbe for godkjenning av medisiner, trygdeordninger, støtte og tilrettelegging av utdanningsløp m.m.
  • Informasjon. Informere medlemmer, helsepersonale og befolkningen om saker som er viktige for CF-ere.
  • Likepersonarbeid. Dette er et meget viktig område for pasienter og pårørende.
  • Trivselstiltak for medlemmer.

 

Kandidat som styremedlem: sterkt engasjement for CF-saken og bilgladKurtHelgeSjursen liten

Valgkomitéen presenterer ny kandidat til styremedlem slik: Kurt Helge Sjursen (42) bor på Lindås,
ca. 6 mil nord for Bergen. Han har selv CF. Han har vært økonomiansvarlig i region Vest i 10 år – og er dermed en av de som har lang fartstid som tillitsvalgt i foreningen. Kurt Helge jobber som prosesstekniker. Foruten sterkt engasjement for CF-saken, har han stor interesse for bil og liker å reise.

 

Hvorfor ekstraordinært årsmøte?

På det ordinære årsmøtet i april ble det kun valgt en settestyreleder, og man hadde ikke funnet kandidat til nestlederverv. Årsmøtet besluttet derfor at det skulle nedsettes en ny valgkomité og at det skulle avholdes et ekstraordinært årsmøte 19. juni klokken 20. På sakslisten for det ekstraordinære årsmøtet står også en budsjettendring som følge av at NFCF ønsker å innføre lønnet styrelederverv.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen