Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
caystoneskegoogle

Cayston fås på individuell refusjon


Behandling, Medikamentnytt
05.10.2012
Sharon Gibsztein

Cayston (astreonamlysine pulver og inhalasjonsvæske) benyttes mot pseudomonas aeruginosa og fås via individuell refusjon. Bildet er googlet, og viser en Caystonpakning fra et engelsktalende land. Oppdatert september 2013.

 

Cayston (astreonamlysine), som mange vil kjenne som infusjonsantibiotikumet Azactam (astreonam), inhaleres via forstøver. Se medikamentoppføring for Cayston (bruksområde, virkning, bivirkninger osv) hos Statens legemiddelverk. 

 

Cayston produseres av Gilead. Medikamentet brukes ved for å behandle langvarig lungeinfeksjon som skyldes pseudomonas aeruginosa ved cystisk fibrose. Medikamentet kan brukes av voksne og barn over 6 år med cystisk fibrose. Det er legen som må søke om individuell refusjon fra Helfo. Medikamentet ble registrert med markedsføringstillatelse 15. mars 2013.

 

Antibiotkum som kommer i pulverform til inhalasjon via forstøver fremfor intravenøs infusjon eller letter behandlingsbyrden vesentlig og gir økt compliance (at pasienter gjennomfører behandlingen slik legen har foreskrevet).

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen