Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-bladet og redaksjonsgruppen


CF-bladet
20.02.2009
Sharon Gibsztein

321.jpg

CF-bladet er vårt medlemsblad, og kommer ut 2 ganger i året. Opplaget er på 600. Bladet lages av redaksjonsgruppen i NFCF. Gruppen lager også nettsidene. Les også om våre andre kommunikasjonskanaler.

Oppdatert 25. janaur 2011

Hva er CF-bladet?
I CF-bladet skriver vi blant annet om foreningsaktiviteter, forskning, medisinske og faglige tema, møter med mennsker med CF, rettigheter. For å få bladet, må du være medlem, eller du kan abonnere.

Hvis du har tips eller ønsker om saker vi skal ta opp, eller andre spørsmål, send en epost til cf-red@online.no . Du kan også sende inn leserinnlegg og bilder. Bilder må være digitale.


Annonsér i CF-bladet!
CF-bladet når ut til så godt som alle med CF i Norge og deres familier, og er derfor en perfekt annonsekanal for de seom ønsker å informere om sine produkter overfor mennesker med CF. Ta kontakt på cf-red@online.no for informasjon om prisrer og formater.


Historie
CF-bladet startet som et svensk-norsk samarbeid i 1970-årene, med én svensk og én norsk del i ett og samme blad, og kom ut 4 ganger i året. I 2007 ble bladet helnorsk, og ble trykket i farger. Fra 2009 gikk man over til 3 utgivelser per år, samtidig som www.cfnorge.no ble styrket. Fra 2011 kommer CF-bladet ut to ganger per år. 


Nettsidene
Har du innspill eller ønsker kontakt med nettansvarlig, kan du sende epost her.CFNorge på Facebookook
28. mai 2010 opprettet NFCF sin egen gruppe på Facebook. Gruppen heter CFNorge, og teller per januar 2011 over 300 medlemmer. Bli tilhenger du også!


NFCF Redaksjonsgruppe
Redaksjonsgruppen består av to medlemmer, og er oppnevnt av styret i NFCF. Redaksjonsgruppens medlemmer produserer CF-bladet, nettsidene og annet materiell for NFCF.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen