Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Purringsbrev

CF-foreningen purrer på Kaftrio-prosessen


kaftrio, presisjonsmedisiner for cf, interessepolitikk, medikamentnytt
18.03.2022
Sharon Gibsztein

Selv om det er gode og pågående forhandlinger for Kaftrio, mener CF-foreningen at prosessen nå har tatt uakseptabelt lang tid. Vi har derfor sendt purrebrev til både Nye metoder og produsenten.

 

CF-foreningen får daglig henvendelser fra fortvilte medlemmer med spørsmål om hva som skjer i Kaftrio-saken.

Mandag 21. mars skal Beslutningsforum ha sitt mars-møte. Kaftrio står ikke oppført som beslutningssak på sakslisten for møtet.

CF-foreningen har derfor denne uken sendt purrebrev til både Nye metoder og produsent Vertex. I brevene sier vi tydelig ifra om at vi er svært misfornøyde med at prosessen tar så lang tid, og vi ber om en orientering om hvor prosessen står. Vi skriver også at mennesker med CF ikke har tid å miste, og forlanger at det nå må bli umiddelbar fortgang i forhandlingene og godkjenningsprosessen.

Vi fikk raskt svar fra produsenten som påpeker bl.a. følgende: «Vi har en god dialog och vi går stadigt fråmåt i våra förhandlingar med LIS. Det är en mycket omfångsrik process och det är många aspekter i förhandlingarna där vi behöver enas. Precis som tidigare vill jag poängtera att vi och LIS går framåt tillsammans så hurtigt det är möjligt för att nå en bärkraftig överennskommelse.”

LIS er et annet navn på Sykehusinnkjøp. Sykehusinnkjøp forhandler pris med medisinprodusentene på vegne av spesialisthelsetjenesten (sykehusene). 

CF-foreningen har registrert at Nye metoder har vært tydelige på at de kan ta opp Kaftrio-saken i et eget separat møte utenom de faste månedsmøtene, slik at prosessen ikke er låst til fastsatte datoer.

Vi håper at partene raskt kan komme i mål slik at mennesker med cystisk fibrose kan få den livsendrende og livreddende behandlingen de trenger. CF-foreningen jobber med denne saken hver dag, og fortsetter å dytte på partene til vi er i mål.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen