Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
652.jpg

CF-Norden 2011 i Oslo23.08.2011
Sharon Gibsztein

Annethvert år arrangeres CF-Norden, som er et fellesforum for de nordiske CF-foreningene. I år er det NFCF som er vertskap for møtet som pågår 3.-4. september i Oslo. På agendaen står blant annet økonomi, interessepolitiske saker, unge med CF.Hensikten med møtet er å
utveksle kunnskap om hvordan pasientforeningene arbeider med interessepolitiske spørsmål innen området cystisk fibrose, og drøfte og få ideer fra fellesnordiske problemstillinger som kan komme personer med cystisk fibrose til gode.Hva skal de diskutere
I løpet av møtet vil de nordiske CF-lederne diskutere økonomisk og driftsmessig situasjon: Hvordan har de finansielle problemer i Europa/verden påvirket vår økonomi? Fundraising i CF-foreninger (målgrupper, inntektsmuligheter, annet), interessepolitiske saker, frivillige kontra ansatte i CF-foreningene, unge med Cystisk Fibrose, internasjonal review av de danske CF-sentrene, og hvordan de nordiske CF-foreningene kan samarbeide internasjonalt.


De nordiske CF-organisasjonene har god erfaring med møte mellom styrerepresentanter hvert annet år. Dette styrker samarbeidet og gir gjensidig inspirasjon i arbeidet med å bedre situasjonen for personer med CF i Norden. Det går på omgang mellom landene å arrangere disse møtene.


Hvem deltar
Styret i Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose, Danmark; Riksförbundet Cystisk Fibros, Sverige; Norsk forening for cystisk fibrose, Norge og Pulmonary Association Heli, Finland, er invitert til å delta med 2 delegater hver i samarbeidsmøtet.Fra cfnorge.no
Les rapport fra forrige CF-Norden 2009 i Danmark

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen