Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
diverse piller2

Ciproxin, kinoloner og bivirkninger


behandling, medikamentnytt
11.05.2019
Sharon Gibsztein og Ingvild Torkildsen

Legemiddelverket har sendt ut et varsel om bivirkninger for antibiotikatypen kinoloner, som blant annet Ciproxin og Quinsair. Denne antibiotikaen er svært viktig og effektiv medisin for CF-ere. Les CF-senterets kommentar og erfaringer.

Oppdatert 14. mai 2019

 

Legemiddelverkets varsel har tittelen Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner, og er datert 10. april 2019 med oppdatering 29. april. Varselet gjelder også for organtransplanterte.

Legemiddelverket skriver at kinoloner er en gruppe bredspektret antibiotika, hvor bare undergruppen fluorokinoloner finnes på markedet i Norge. Fluorokinoloner finnes i ulike legemiddelformer i produktene Tarivid (ofloksacin), Ciprofloxacin Actavis (ciprofloksacin), Ciprofloksacin Amneal (ciprofloksacin), Ciprofloxacin Villerton (ciprofloksacin) og Quinsair (levofloksacin).

 

CF-senteret: gode erfaringer med ciproxin

Pål Leyell Finstad (bildet), seksjonsoverlege ved Norsk senter for cystisk fibrose, PalFinstad NSCFvoksen vinter2019 justert portrettkommenterer varselet via epost og forklarer at ciproxin foretrekkes nesten bare ved behandling av Pseudomonas, og da i kombinasjon med annet antibiotikum, og at de tar hensyn til ulike interaksjoner ved bruk av ciproxin.

Han forteller også at CF-senteret har god erfaring og opplever lite bivirkninger ved bruk av kinoloner som peroralt (gitt via munnen, red.anm) antibiotikum hos barn og voksne med CF i Norge, og at de bruker det helt ned i spedbarnsalder.

Om bakgrunnen for varselet fra legemiddelverket og hvordan CF-senteret vil følge opp dette fremover, sier Pål:

- Siden det nå er gått ut et varsel om bivirkninger fra Legemiddelverket vil vi på NSCF ha et spesielt fokus på denne medikamentgruppen fremover. I varselet er det rapportert potensielle bivirkninger som vi kjenner fra før, og varselet kommer som en respons på innmeldte bivirkninger fra hele Europa.

I Norge er vi flinke til å bruke antibiotika riktig:

- I mange land er bruken av disse medikamentene mye mer omfattende enn i Norge, og noe av hensikten med varselet er nok å få til en holdningsendring her. I informasjon sendt til helsepersonell i Norge er det et viktig poeng at kinoloner (ciproxin) skal brukes på helt spesielle problemstillinger, og jeg tror vår politikk har vært og er i tråd med disse, understreker lungespesialisten ved CF-senterets voksenavdeling.

 

Sjekker litt ekstra og bare ta kontakt!

Som følge av varselet vil CF-senteret nå dobbeltsjekke måten de bruker kinoloner og ciproxin på, sier Finstad:

- Likevel; et slikt varsel tar vi på stort alvor og vi vil gå igjennom vår praksis for å være sikre på at vi er på linje med anbefalingene. Vi har også etablert en løpende dialog med Statens legemiddelverk om denne saken. Alle som har spørsmål til dette er selvfølgelig velkomne til å kontakte oss, avslutter seksjonsoverlegen fra Norsk senter for cystisk fibrose.

 

Bivirkninger – baksiden av effekt

Vi som har cystisk fibrose er helt avhengige av gjentatte og sterke antibiotikakurer for å slå ned på lungeødeleggende infeksjoner. Samtidig vil de fleste av oss oppleve bivirkninger i større eller mindre grad en eller flere ganger i livet.

Noen bivirkninger er akseptable og til å leve med, mens andre helst bør unngås hvis det er mulig. Noen bivirkninger kan være vanskelig å sette fingeren på og gi en opplevelse av at et eller annet ikke er helt som det skal.

 

Bivirkninger – hva gjør jeg?

Vi anbefaler at du alltid spør legen din om mulige bivirkninger ved de medisinene du eller barnet ditt får eller skal starte med, om eventuelle tiltak/behandling for bivirkninger, og hvem du skal kontakte (både ukedag, kveld og helg) hvis du eller barnet ditt opplever bivirkninger. Da har dere en plan og du som pasient eller forelder har sikkerhet og trygghet. Man bør også alltid lese pakningsvedlegget eller sjekke medisinen på felleskatalogen.no eller på felleskatalog-app’en.

Si alltid ifra til CF-legen din om du eller barnet ditt opplever eller mistenker bivirkninger av antibiotika, også når du er usikker. Så kan dere sammen diskutere om dette er akseptable bivirkninger for deg eller barnet ditt akkurat nå, og hvis ikke, om det finnes noen andre alternativer. Noen ganger er det ikke andre alternativer, og da må CF-legen og du sammen finne tiltak som gjør det mest mulig sikkert og behagelig å bruke den aktuelle antibiotikaen.

Om du mistenker bivirkninger (som ikke er alvorlige), ikke slutt med din antibiotika uten å ha snakket med CF-legen først. Det er viktig at du eller barnet ditt får effektiv behandling som er tilpasset dine bakterier og ditt resistensmønster.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen