Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Kaftriomappe breddeformat

Dokumentpakken for Kaftrio sendt inn17.09.2021
Sharon Gibsztein

Statens legemiddelverk bekrefter denne uken at de har mottatt dokumentpakken for Kaftrio. Med dokumentpakken i hus, kan de nå starte metodevurderingen.

 

Metodevurderingen er en kost/nytte-analyse hvor effektdata og pris står sentralt. SLV vurderer om de godtar effektdokumentasjonen og regner på effektkostnaden basert på produsentens effektdata og pristilbud.

Legemiddelverket har etter forskrift 180 dager på seg til å fullføre metodevurderingen. Når Bestillerforum i sitt vedtak fra 30. august legger vekt på at Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp må løse sine oppdrag raskt, håper vi at prosessen med metodevurdering kan gå raskere enn de 180 dagene.

Les mer om Kaftrio-saken og prosessen videre her.

CF-foreningen fortsetter å følge prosessen tett og jobbe bredt for å få en løsning så raskt som mulig.

 

Hva er Kaftrio

Kaftrio er en livsendrende og livreddende årsaksbehandling for cystisk fibrose. Behandlingen er per i dag ikke godkjent i Norge. Danmark og en rekke andre land vi kan sammenligne oss med, har tatt i bruk Kaftrio for sine cystisk fibrose-pasienter. 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen