Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NSCFsykepleiereSofia EllenJH Benedicte Berit TEKST medium

Etterlysning: dine erfaringer!


fag og forskning, behandling, verdt å vite om hjemmebehandlig med intravenøs antibiotika
20.08.2015
Sharon Gibsztein, Ellen Julie Hunstad

Husker du spørreskjemaet om antibiotika og hjemmebehandlingat du fikk i postkassen før sommeren? Svar og send inn til Norsk senter for cystisk fibrose NÅ! Bildet: sykepleierne som står bak projektet. 

 

Undersøkelsen utføres i regi av den skandinaviske delen av det internasjonale nettverket for CF-sykepleier, les mer om prosjektet her. Én av de ansvarlig for spørreundersøkelsen, Ellen Julie Hunstad, klinisk sykepleiespesialist ved Norsk senter for cystisk fibrose, kontakter cfnorge.no med et nødrop om savnede spørreskjemaer:

- Dine erfaringer med hjemmebehandling med intravenøs antibiotika savnes! forteller hun, med adresse til alle de som fikk spørreskjemaet i posten før sommeren.

- Vi mangler mange returskjemaer, og vi ber alle som ikke har sendt inn, om å fylle ut spørreskjemaet og returnere det i den frankerte konvolutten som fulgte med skjemaet.

 - Ca 100 skjemaer av 300 er mottatt. Ditt bidrag er viktig for å kunne bedre kvalitet og sikkerhet ved hjemmebehandling med intravenøs antibiotika, understreker Hunstad.

 

Slik gjør du

Ellen gir en kort bruksanvisning til spørreskjemaet: 

  1. Har du ikke hatt denne hjemmebehandlingen, så skal du svare på spørsmål 1 og send konvolutten til oss.
  2. Har du hatt denne hjemmebehandlingen en eller flere ganger, nå eller tidligere. så svar på alle spørsmål og send konvolutten til oss.

Finner du ikke konvolutten med spørreskjemaet - ta kontakt med Ellen Julie Hunstad på epost: uxllhu@ous-hf.no

NFCF støtter all forskning og utvikling som kan gi mennesker med CF en bedre hverdag, og oppfordrer alle sine medlemmer til å besvare spørreundersøkelsen.

På bildet: fra venstre: sykepleier ved NSCF Voksen Sofia Backman, klinisk spesialist i sykepleie ved NSCF Barn Ellen Julie Hunstad, spesialsykepleier ved NSCF Voksen Benedicte Berg Akselsen og klinisk spesialist i sykepleie NSCF Barn Berit Jahren Skraastad. Klinisk spesialist i sykepleie NSCF Voksen Jorunn Homme, er ikke med på bildet. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen