Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
tenaringsjenter

Forskningsfokus på ungdomshelse


Ung med CF, Behandling
16.09.2014

Hvordan kan man unngå tap av lungefunksjon i ungdomsårene? Dette er en av flere ting et nytt britisk forskningsprogram med fokus på ungdom og CF skal finne ut av.

 

Ungdom med CF opplever ofte sine første alvorlige infeksjoner og tap av lungefunksjon i ungdomsårene. Hvorfor er det slik, og hva kan man gjøre med det? Kan vi finne nye måter å behandle på? Kan vi gjøre noe slik at ungdom med CF som er i en krevende situasjon med både vanlige tenåringsproblemer og alvorlig sykdom kan få det bedre? Vil hjelp til å ha det bedre i hverdagen føre til at det blir færre forverrelser?

 

Ungdomseksperter og nytt forskningsprogram

Dette er fokuset for britiske CF Trust sitt nye forskningsprogram. Janet Allen er direktør for forskning og omsorg i CF Trust.

 - En stor andel av den britiske CF-populasjonen opplever fortsatt at de får redusert helse i løpet av ungdomsårene. Dette til tross for at man ser en stigende trend i gjennomsnittlig forventet levealder. Dette er ett av de store temaene ved CF, og det er svært viktig for CF Trust at vi får inn ny tenkning og ekspertise på dette området, sier Allen.

CF Trust legger derfor opp til virtuelle strategiske forskningssentre for å komme frem til ny kunnskap og nye behandlingsmetoder tilpasset ungdom. I arbeidet med dette programmet vil de benytte eksperter på ungdom både med og uten CF-erfaring.  

Les mer på Trust announces funding for adolescence research (fra CF Trust)

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen