Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
fysio

Forslag: Slutt på gratis fysio for CF


behandling, interessepolitikk
29.08.2016
Sharon Gibsztein

Myndighetene ønsker å innføre egenbetaling på fysioterapi på inntil kroner 2000 per år for alle over 16 år. Per i dag er dette gratis for CF-pasienter. Til gjengjeld skal det innføres automatisk frikort. Barn med CF får gratis fysioterapi som før.

Oppdatert 6. september 2016. 

Med dagens ordning får mennesker med cystisk fibrose gratis fysioterapi fordi diagnosen står på den såkalte sykdomslisten. Diagnosene som står på denne listen slipper å betale egenandel for fysioterapi. 

I det nye forslaget til finansiering av fysioterapi er det både gode og mindre gode løsninger, sett fra CF-pasienters perspektiv.

 

Innføre egenandeler

Regjeringen vil fjerne sykdomslisten og innføre egenbetaling inntil det såkalte «tak 2» for alle, uansett diagnose. Dette betyr at mennesker med CF fra 16 år og oppover vil måtte betale egenandeler for fysioterapi.
I dag får mennesker med CF dekket fysioterapi fullt ut uten egenandeler og uansett alder – forutsatt at fysioterapien gis for cystisk fibrose. Denne delen av forslaget vil derfor medføre merutgifter for mennesker med CF.

 

Automatisk frikort

I forslaget legges det opp til at beløpsgrensen for tak 2 senkes til kroner 2000 per år, og det innføres automatisk frikort for fysio-utgifter over 2000 kroner. Beløpsgrensen for tak 2 vil som for tak 1 bli regulert av regjeringen hvert år.
Ordning med automatisk frikort over tak 2, senking av beløpsgrensen for tak 2 og heving av aldersgrensen fra 12 år til 16 for når tak 2 skal gjelde, er de mer positive løsningene i forslaget. Dagens aldersgrense for tak 2 for fysioterapi er 12 år, men fordi CF uansett står på sykdomslisten har det ingen praktisk betydning.

Konkret betyr det nye forslaget at mennesker med CF som er 16 år eller eldre vil kunne få en merutgift på 2000 kroner på viktig behandling.

 

Innsparing og rettferdig prioritering

Regjeringen mener at de med dette forslaget gir befolkningen en mer mer rettferdig tilgang til fysioterapi, uavhengig av diagnose. I tillegg er det beregnet at man vil kunne spare 335 millioner på å fjerne sykdomslisten.

NFCF har sendt høringsinnspill til forslaget.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen