Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Creonkapsler liggende

Fortsatt mangel på Creon 40 000


Medikamentnytt
24.10.2015
Sharon Gibsztein

Det er fortsatt mangel på fordøyelsesenzymet Creon 40 000. Produsenten vet ikke når produksjonen kommer i gang igjen. Pasienter oppfordres til å kontakte lege for alternativer. Det er ikke mangel på Creon 25 000.

Oppdatert 4. november 2015. 

Produsenten beklager situasjonen, og forteller at det forventes at det vil kunne ta flere måneder før de igjen kan levere Creon 40 000. Det er ikke mangel på Creon 25 000.

 

Snakk med legen om overgang til andre styrkevarianter

Produsenten forstår at situasjonen kan være utfordrende for pasientene. Per nå er bytte til styrkevarianten 25 000 x 2 istedet for 40 000 x 1 det som anbefales, men slikt bytte må diskuteres med behandlende lege. Det anbefales ikke et omfattende bytte til styrkevarianten 10 000, fordi det da kan komme til å oppstå mangel på den også.

Se også informasjon fra Statens legemiddelverk

 

Hvorfor mangelsituasjon

Årsaken til mangelsituasjonen er ifølge produsenten produktets biologiske natur og en lavere enn forventet konsentrasjon av aktive enzymer som brukes i produksjonen av Creon 40 000. Situasjonen er ikke relatert til noen kvalitet- eller sikkerhetsmessige problemstillinger ved produktet. 

 

Hva gjøres?

Produsenten forteller at de jobber hardt for å få produksjonen av Creon 40 000 i gang igjen, blant annet ved å se etter alternative leveransekilder som oppfyller deres kvalitetskrav. De opplyser også at de har tilstrekkelige mengder av Creon 10000 og Creon 25000 tilgjengelig for å kunne møte forventede behov.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen