Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Ordsky UNG MED CF 400x338

Fra ungdom til ungdom


Ung med CF
12.03.2015
Anna Marie Jensen

Når det skal skrives tekst om ungdom for ungdom, er vi glade for at NFCF har et ungdomsråd som kan bistå! Under Ung med CF finner du ingen voksen og formanende pekefinger, bare gode råd og tips fra de unge selv.


Viktig å få være med
2015 Synne WibergUngdomsrådet, med Synne Wiberg i spissen, sier at det er viktig at ungdommene selv fikk være med å forme denne teksten.

"Hadde teksten vært skrevet av en lege, forelder eller voksen tror jeg kanskje ikke fokuset hadde blitt det samme. Voksne sier gjerne at det ikke er SÅ lenge siden de var ung, men skal jeg være helt ærlig må jeg får si at alt gjerne ikke er helt sånn som de husker det:"

Det er viktig å fokusere på det medisinske, men samtidig huske at ungdom med CF også har andre ting de lurer på. Og de beste til å formidle dette er selvfølgelig ungdommene selv.

Ung med CF

Synne mener at det er viktig at ungdommene har sitt eget sted på nettsida. Overgangen fra barn til voksen er ikke alltid lett, og det er ikke alle spørsmål en har lyst til å stille foreldrene sine. Hun håper at mange av svarene kan finnes i artikkelen.

Skrivekurs

Høsten 2014 var 6 av ungdommene i ungdomsrådet på skrivekurs med Camilla Hager fra HvabeHager AS. Kurset fokuserte på det å skrive på nett, siden vi leser på en helt annen måte der enn når vi leser for eksempel en bok. Ungdommene skrev hver sin tekst om noe de syntes var viktig for ungdom med CF å vite, og alle tekstene er representert  i artikkelen Ung med CF

Hva er viktig

Synne er 19 år, bor på Os utenfor Bergen og kom inn i ungdomsrådet i 2014. Hun går i 3. klasse på videregående, og har valgt å ta VGS over fire år for å få tid til både skole og behandling. Når vi spør hva hun synes er viktigst å huske på når en skal være ung med CF svarer hun:

"Behandling er viktig, men det er også viktig å gjøre ting som du synes er kjekt. Begge deler virker positivt inn på helsen og øker livskvaliteten!"

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen