Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
behandlingsremedier4

Går disse medisinene sammen?


Behandling, Medikamentnytt
04.09.2013
Sharon Gibsztein

Noen ganger kan ulike legemidler ødelegge effekten av hverandre, eller sågar føre til alvorlige bivirkninger. Nå kan du finne ut om de passer sammen.

 

Det er legens oppgave å sørge for at medisinene vi tar, passer sammen innbyrdes. Jo flere legemidler vi bruker, jo større er muligheten for at noen av dem ikke passer så godt sammen.Sjekk interaksjoner på nett

Legemiddelverket har lansert en ny nettside hvor man kan beregne såkalte interaksjoner, det vil si om ulike legemidler passer sammen. Interaksjoner.no er primært rettet mot leger.Pasientens medansvar, men legen bestemmer
Selv om det er legens ansvar, er det kanskje ikke så dumt å passe på selv også. Vi mener derfor at vi som pasienter kan bruke interaksjoner.no, så lenge vi forholder oss til følgende:

  • Bruk interaksjoner.no som en veileder, ikke som en fasit
  • Legen som har foreskrevet medisinen(e), kan ha vurdert eventuelle interaksjoner og bivirkninger som akseptable og nødvendige i forhold til det behovet du har for behandling
  • Ta alltid opp spørsmål om interaksjoner med din CF-lege eller legen som har foreskrevet preparatet
  • Du må ALDRI avslutte eller endre bruk av legemiddel basert på dine funn i interaksjoner.no uten å snakke med din lege først
  • Når du diskuterer medisinbruk og legemidler med din lege, må du alltid oppgi alle medisiner du tar; også de du tar sjelden, og også alle kosttilskudd/naturpreparater

 

Sjekk dine medisiner på http://www.interaksjoner.no/.

 

Om du opplever bivirkninger, kan du melde dem på Legemiddelverkets melde-sider.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen